Se meg lærer: et foredrag om lærernes kroppsspråk

Se meg lærer: et foredrag om lærernes kroppsspråk

Fra
Til
Sted
Biblioteket, studiested Halden

Kroppen har sitt eget språk

Inkluderende eller ekskluderende holdning merkes tydelig uten at noe uttrykkes verbalt. Dette vet vi jo alle, vi ser det gjennom hundrevis av dagligdagse situasjoner. Et smil her, et skuldertrekk der, et blikk som går forbi deg eller gjennom deg, fordi samtalepartneren din er langt borte mentalt sett – selv om hun står rett foran deg. Det nonverbale språket taler, og det gjør det ikke minst i klasserommet.

At lærerens evne til god verbal kommunikasjon er viktig for elevens kognitive utbytte av undervisningen, er vel de fleste innforstått med. At evnen til god nonverbal kommunikasjon også er med på å styrke relasjonen mellom lærer og elev, har det vært nødvendig å argumentere sterkere for.

Les mer i denne kronikken fra førstelektor Liv Anne Fossbråten ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning.

27. september holder hun innlegg på biblioteket på Remmen om betydningen av lærerens kroppsspråk.

Arrangementet er endel av Forskningsdagene ved Høgskolen i Østfold.

hiof-forskningsdagene-banner-600x100.jpg