Skolelederes verdsetting av tospråklig fagopplæring og tospråklige faglæreres plass i læringsfellesskapet

Skolelederes verdsetting av tospråklig fagopplæring og tospråklige faglæreres plass i læringsfellesskapet

Fra
Til
Sted
Biblioteket studiested Halden

Denne presentasjonen tar utgangspunkt i et forskningsprosjekt knyttet til tospråklig fagopplæring der skoleledere, skolesjef og rektorer, var informanter.

Skolelederne reflekterer rundt tospråklige faglæreres deltakelse i skolens profesjonelle læringsfellesskap. Funnene viser at det er diskrepans mellom skoleledernes uttalte verdier (det de sier de gjør og/eller hvordan de forklarer handlingene sine) og deres bruksverdier (hva de faktisk gjør).

Foredrag av Hilde Sofie Fjeld og Kari Spernes, begge ved Avdeling for lærerutdanning.

Arrangementet er endel av Forskningsdagene ved Høgskolen i Østfold.

hiof-forskningsdagene-banner-600x100.jpg