Frokostmøte: «Hvor går grensene for kritisk mediegranskning?»

Fra
Til
Sted
Litteraturhuset, Fredrikstad

En doktorgradsstudie utført av Elin Strand Larsen viser at et intenst medietrykk etterfulgt av politiske skandaler, oppleves svært belastende. I forbindelse med studien intervjuet hun åtte skandinaviske politikere, blant annet Gerd-Liv Valla, Åslaug Haga, Magnhild Meltveit Kleppa, som opplevde å få en massiv medieomtale på grunn av lovovertredelser eller brudd på moralske normer. Larsens doktoravhandling har tittelen «Når kvinner må si unnskyld… Medierte skandaler, kvinnelige politikere og retoriske forsvarsstrategier».

Førsteamanuensis Elin Strand Larsen underviser i retorikk, PR og journalistikk ved bachelorstudiet i Internasjonal Kommunikasjon, Høgskolen i Østfold. Fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk med mange års erfaring som journalist, Trygve Aas Olsen, forteller om journalister som løper etter samme bytte og hvorfor det kan være kritikkverdig.

Kaffe og enkelt frokostservering fra kl 08.00. Foredragene starter kl. 08.15.

Her finner du lenke til arrangementet på Facebook

ElinStrandLarsen2016WEB2

Førsteamanuensis Elin Strand Larsen underviser i retorikk, PR og journalistikk ved bachelorstudiet i Internasjonal Kommunikasjon, Høgskolen i Østfold.

trygve-aas-olsen

Fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk med mange års erfaring som journalist, Trygve Aas Olsen, forteller om journalister som løper etter samme bytte og hvorfor det kan være kritikkverdig.

Kaffe og enkelt frokostservering fra kl 0800. Foredragene starter kl. 08.15.