Foredrag og debatt: «Hans Nielsen Hauges samfunnskritikk og rolle i Norgeshistorien»

Fra
Til
Sted
Litteraturhuset, Fredrikstad

I løpet av kvelden blir det holdt to foredrag. Trond Enger leser høyt fra Hauges tekster. Terje Brevik fra Vandreteateret fremfører en Hans Nielsen Hauge monolog. Det blir debatt etter foredragene, og et panel, der Jorunn Wendel, tidligere prest i Metodistkirken i Fredrikstad, deltar, som gir kommentarer.

De to foredragene er:

Hans Nielsen Hauges samfunnskritikk og bedrifters samfunnsansvar.

Høyskolelektor Arve Negaard ved Høgskolen i Østfold har et politisk perspektiv på Hans Nielsen Hauges virksomhet. Han setter Hauge inn en historisk sammenheng og drøfter hans relevans i vår tids debatt om bedrifters samfunnsansvar. Negaard er historiker og har arbeidet med tema innen organisasjonsteori, etikk, økonomi, og folkehelse.

Hans Nielsen Hauges rolle i norgeshistorien.

Førstelektor Hans Petter Hermansen ved Høgskolen i Østfold drøfter kortsiktige og langsiktige konsekvenser av hans liv og virke for det sosiale, kulturelle, religiøse og politiske liv i gårsdagens og dagens Norge. Hermansen er historiker og har skrevet en rekke artikler med tema fra lokal, nasjonal og internasjonal historie.

Arrengementet er en del av høgskolens program under Forskningsdagene 2016.

logo