Foredrag: «Gutten som ble oppdratt som en hund - en historie om vold mot barn»

Fra
Til
Sted
Campus Moss

Hva skjer med et barn når det blir traumatisert? Hvordan påvirker vold og overgrep et barns liv – og hvordan kan barnet overkomme skadevirkningene?

Kaare Torgny Pettersen er førsteamanuensis ved Avdeling for helse- og sosialfag hvor han har vært ansatt siden 2002.

Han arbeider til daglig med bachelor i sosialt arbeid , videreutdanning i vold i nære relasjoner og videreutdanning i tiltak mot seksuelle overgrep mot barn. Han har jobbet med vold og overgrep siden 1981 både som barnevernsarbeider, co-terapeut for gruppebehandling av overgripere, foreleser og som forsker.

Doktorgradsavhandlingen fra 2009 handler om hvordan skyld og skam påvirker mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn. Foredraget bygger på noen få av de hundrevis av barneskjebner Pettersen har møtt i de 35 årene han har arbeidet med denne problematikken og hvordan disse barna kan hjelpes.

Adresse:
Campus Moss
Children’s International School Moss AS
Moss Verket 1
1534 Moss

Arrangementet er endel av høgskolens program under Forskningsdagene 2016

hiof-forskningsdagene-banner-600x100.jpg