Konferanse: «Samarbeid over grensen»

Fra
Til
Sted
Trollhättan

«Samarbeid over grensen»

Samverkanskonferens - Högskolan Väst och Høgskolen i Østfold

Under två dagar kommer Högskolan Väst att stå värd för en samverkanskonferens mellan Högskolan Väst och Høgskolen i Østfold.

Båda högskolorna kommer att presentera sina forskningsmiljöer samt ta del av workshops där man tar upp frågan om det fortsatta forskningssamarbetet.

I linje med det avtal som finns mellan skolorna kommer det att diskutera de pågående samverkansprojekt som finns idag och hur vi kan gå vidare och finna nya projekt inom ramen för forskningsmiljöerna på HIÖ samt HV.