Folkemøte: «Hva skjedde egentlig med alle flyktningene som kom til Østfold?»

Fra
Til
Sted
Litteraturhuset, Fredrikstad

Mens EU-toppene sliter med å få medlemslandene med på en felles løsning for å stanse eller begrense strømmen av flyktninger og økonomiske migranter, har flere land allerede bestemt seg for å gjeninnføre en eller annen form for grensekontroll. Dagens Europa fremstår dermed dessverre i økende grad som en høyborg med piggtråder, soldater og krigsskip, som forsøk på å stoppe millioner av mennesker på vei mot det de tror og håper er et nytt og bedre liv.

Franck_Orban_mindre.jpg

Innleder og ordstyrer er sikkerhets- og politisk ekspert ved HiØ: Førsteamanuensis Franck Orban ved Høgskolen i Østfold

Anette-Enes-ssb_350.jpg
Anette Enes, seniorrådgiver og ekspert på flyktningers deltakelse i introduksjonsordningen ved SSB kommer for å legge en rekke fakta på bordet om hva og hvem vi snakker om når vi bruker begreper som «flyktning», «asylsøker» og «migrant.»

Kjetil-Korstvedt_kjko_UDI_pressebilde300.jpg.jpg

Fra UDI kommer Kjetil Johan Korstvedt, seniorrådgiver i Region og mottaksavdelingen, Regionkontor Indre Østland å forteller om hvordan flyktningestrømmen håndteres nasjonalt, hva som er gjort og hva prognosene viser. Korstvedt er Nasjonal fagansvarlig for basisopplæringen av ansatte i mottak

Under «krisen» høsten/vinteren 2015/16 hadde Korstvedt ansvaret for oppfølging av driften av akuttinnkvarteringene i Østfold (ikke Råde).

 

bjornarlaabak350.jpg

Lokal politiker for Fremskrittspartiet i Fredrikstad, Bjørnar Laabak, legger frem et regionalt perspektiv på flyktningeproblematikken i Østfold.

Jorid-bertelsen_Veumalleen.jpg.jpg

Jorid Bertelsen, mottaksleder ved Veumalleén asylmottak forteller om situasjonen ved mottaket. De har for tiden 133 av 160 plasser fylt opp.

Eva-Lotta Sandberg

Eva-Lotta Sandberg er engasjert frivillig i flyktningarbeid og lokal leder for Norsk Folkehjelp. Hun har konkrete erfaringer med flyktningarbeid i Fredrikstad og omegn.

Arrangementet er endel av høgskolens program under Forskningsdagene 2016

hiof-forskningsdagene-banner-600x100.jpg