Foredrag: «Toleransens grenser»

Fra
Til
Sted
Litteraturhuset, Fredrikstad

Toleransens-grenser_COLOURBOX8716514_654.jpg

Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

Personer som tilhører minoriteter skal ikke nektes retten til sin kultur, sitt språk eller sin religion. Det er et grunnleggende folkerettslig mål å fremme respekt for alle menneskers rettigheter, inkludert retten til å være annerledes og ha en annen religion. Men hvor går grensen?

Når blir retten til religionsfrihet en trussel for de verdier og normer friheten i seg selv er tuftet på? Det gjelder også for flertallet. Hvor langt går flertallets religionsfrihet – hvor går grensen for «vår» kristne og humanistiske arv?

Foredrag på Litteraturhuset i Fredrikstad: Mandag 3. oktober kl. 19.00-20.00.
GRATIS INNGANG.

hadi

Rettssosiolog og menneskerettsforsker Hadi Strømmen Lile har en doktorgrad fra Norsk senter for menneskerettigheter. Lile jobber til daglig som førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Han har jobbet som Seniorrådgiver i Redd Barnas rettighetsavdeling og rådgiver for Galdu- kompetansesenteret for urfolks rettigheter. Han er en av grunnleggerne av Fred og konfliktstudier ved Universitetet i Tromsø. Han har jobbet som prosjektleder for en skole for barnearbeidere i Pakistan. Lile har også jobbet som journalist i både avis, radio og TV og han har vært fast medlem av Pressens faglige utvalg (PFU).

Arrangementet er endel av høgskolens program under Forskningsdagene 2016

hadi

Arrangementet er endel av høgskolens program under Forskningsdagene 2016

hiof-forskningsdagene-banner-600x100.jpg