Forskningskafé om språk og grenser

Forskningskafé om språk og grenser

Fra
Til
Sted
Kulturhuset i Oslo, Youngstorget 3

Språk henger sammen med både synlige og usynlige grenser. Lærer du deg et språk er det lettere å bli integrert. Og riktig slang eller dialekt gjør det enda lettere å få innpass. Kan du turnere ord, får du ordets makt.

Noen ganger er språkutviklingens veier både morsomme og uransakelige, og i vår digitale tid går alt mye raskere enn før. Hvor mange norske dialekter vil bruke tjukk l om 50 år? Hvilket språk blir det dominerende verdensspråket om 100 år? Og kan datamaskiner noen gang bli like flinke til å forstå språklige nyanser som oss mennesker?

På Forskningskafé er det du som er i publikum som stiller spørsmålene. Du kan spørre språkforskerne Lilja Øvrelid, Karine Stjernholm (HiØ), Sylfest Lomheim og Kjell Lars Berge om (nesten) hva som helst!

Moderator er Ester Mæland, Forskningsrådet.

Karine Stjernholm er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Hun jobber blant annet med lingvistiske landskap og sosiolingvistikk. Hun har skrevet doktorgrad om den språklige grensen mellom øst og vest i Oslo, og for tiden holder hun på med et forskningsprosjekt som kalles NYT Østfold, som handler om dialekter i Østfold.

Lilja Øvrelid er førsteamanuensis ved Institutt for Informatikk, UiO. Hun jobber med språkteknologi og forsker på hvordan datamaskiner kan forstå språk. For eksempel viser hun datamaskinen mange tekster og lar den lære reglene selv – såkalt "maskinlæring". Dette er ikke helt ulikt hvordan barn lærer språk, og gir overraskende gode resultater.

Karine Sternholm, HiØ: