AVLYST - Småbarnsvitenskapelig forum

Master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) inviterer til åpen forelesning. Ingvil Førland Hellstrand, førsteamanuensis ved universitetet i Stavanger holder forelesning om Redikalkunnskapsproduksjon, kyborger, vitenskapskritikk og science fiction.

Fra
Til
Sted
Høgskolen i Østfold, Studiested Halden, E1-074

Seminaret er dessverre AVLYST!

Hennes forksningsinteresser omfatter:

Feminisktisk teori, postkolonialisme, kulturteori og media studier. 'techno-dobies', posthumanitet; normalitet, Ötherness' og science-fiction.

Noen av Ingvil sine publikasjoner:

2016: Marking the Unmarked; Theorizing Embodied Intersectional Identities through Mammoth  and Antichrist?. Med Jenny Björklund og Lisa Folkmarson Käll. I: Bull, jacob (red) Illdisciplined gender. Engaging Question og Nature/Culture and Transgressive Encounters: New York and Heidelberg: Springer.

2014: "Politisk monstre. Å passere som menneskelig i science fiction TV-seriene Star Trek og Bettlestar Galactica". Tidsskrift for kjønnsforskning 38 (2): 127-148.

Foreleser: Ingvil Førland Hellstrand
Arrangør: Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år)

Velkommen!