Småbarnsvitenskapelig forum

Master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) inviterer til åpen forelesning. Berit Tofteland, førsteamanuensis ved universitetet i Stavanger holder forelesning om Diskursanalyse ut fra Laclau og Moffe.

Fra
Til
Sted
Høgskolen i Østfold, Studiested Halden, E1-074

Berit Tofteland disputerte i 2015, med avhandlingen Måltidsfellesskap i barnehagen - Demokratisk vugge?: En studie av samtaler med ansatte på småbarnsavdelinger.

Hennes forskningsinteresser omfatter blandt annet:
Livet på småbarnsavdelinger i barnehagen med særlig blikk for måltidet. Verdier i barnehagen.

Noen av hennes publikasjoner:
Toftland, Berit (2016). Teorien om det radikale demokrati - relevant for barnehagefeltet? Volum #. Hefte 3. s.58-65.

Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit (2015).
Verdipedagogikk i barnehage. Oslo Universitetforlaget.

Tofteland, Berit (2015). Med følelser som drivkraft: Måltidsfelleskap i småbarnsavdelinger som demokratisk praksis? I kirsten E. Jansen; Jon Kaurel % Turi Pålerud (red). Demokratiske praksiser i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Foreleser: Berit Tofteland
Arrangør: Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år)

Velkommen!