Avgangsseremoni studiested Fredrikstad

Avgangsseremoni studiested Fredrikstad

Fra
Til
Sted
Hotel Scandic City Fredrikstad

Det avvikles to avgangsseremonier denne dagen, en for studenter på bachelorprogrammene i arbeids- og velferdsfag, barnevern, sosialt arbeid og vernepleie og en for studenter på bachelorstudiet i sykepleie.

Mer info om arrangementet finnes her.