Avgangsseremoni IR-studenter

Høytidelig avslutning for IR-studentene

Fra
Til
Sted
Kantina, studiested Fredrikstad

Avslutningslunsjen er IR-studentenes avgangsseremoni og avslutningen på årets EXPO-utstilling.
Studenter vil motta invitasjon og informasjon om hvordan de skal melde seg på.

For spørsmål kontakt lokal markedsføringskontakt Ann-Kristin Johansen på annkristin.johansen@hiof.no