Barnehagelæreres profesjonslæring

Master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) inviterer til åpen forelesning med temaet Mulighetsrom for barnehagelæreres profesjonslæring, ved førsteamanuensis Liv Torunn Eik ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Forelesningen er åpen for alle interesserte.

Fra
Til
Sted
Studiested Halden, rom E1-055.

Noen av Liv Torunns publikasjoner er:

Eik, Liv Torunn (2015). Barnehagelæreres profesjonssrpåk: Et språk for kritisk undersøkelse og begrynnet begeistring. I B.A. Hennum, M. Pettersvold & S. Østrem (red.). Profesjon og kritikk. Bergen: Fagbokforlaget. 

Eik, Liv Torunn, Steinnes, Gerd Sylvi & Ødegard, Elin (2014). Barnehagelæreres profesjonslæring. Bergen: Fagbokforlaget. 

Eik, Liv Torunn (2014). Ny i profesjonen. En observasjons- og intervjustudie av førskolelærees videre kvalifisering det første året i yrket. Phd.-avhandling, Univesritetet i Oslo. 

LivTorunnEik.jpg

Les mer om Liv Torunn Eik her. 

Les mer om Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) her. 

Velkommen!