Ny som lærer i barnehage og skole

Ordningen Ny som lærer i barnehage og skole v/Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Østfold inviterer til partnerskapskonferanse for å diskutere status og utfordringer i arbeidet med nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede barnehagelærere, grunnskolelærere, faglærere og lærere i videregående opplæring.

Fra
Til
Sted
Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Drammen

Konferansen er for barnehage- og skoleeiere, ledere, lærere, veiledere, fylkeskommune, fylkesmann og kommuner i Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold.

Konferansen holdes ved Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Drammen (Papirbredden), rom A3502.

Program

09.30: Kaffe, te og rundstykker

10.00: Velkommen ved rektor Petter Aasen, Høgskolen i Sørøst-Norge
10.15: Nye nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede lærere - arbeidsgruppens mandat, formål og utfordringer
10.45: «Den vet best hvor skoen trykker…» ved Hedda Eia Vestad, Pedagogstudentene

11.15: Pause

11.30: Et forskerblikk på overgangen fra grunnutdanningen til yrket som lærere ved professor Eva Bjerkholt, Høgskolen i Sørøst-Norge
12.10: Veiledning og opplæring for nyutdannede lærere som del av en målrettet strategi for kvalitetsutvikling i skole og barnehage ved Ingunn Øwre, Gjøvik kommune

12.30: Lunsj

13.30: Paneldebatt med representanter fra KS, fylkesmann, fylkeskommune og andre skole/barnehageeiere, Utdanningsforbundet, UH-sektoren, styrer/rektor.
Innlegg på inntil 5 minutter per representant. Ordstyrer er Geir Sverre Luthen, Høgskolen i Østfold.
14.20: Time-out med mingling i tilfeldig sammensatte smågrupper: forberedelse av innlegg og spørsmål til panelet. Kaffe og litt å bite i.
14.40: Paneldebatt fortsetter med spørsmål og innlegg fra salen.

15.30: Oppsummering og vel hjem
15.45: Slutt

Påmelding

Påmelding til konferansen gjøres elektronisk her: 
https://response.questback.com/hsntelemark/partnerskapskonferanse

Frist for påmelding er 20.04.2018.

Les mer om arbeidet med veiledning for nyutdannede lærere her: www.nyutdannede.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til Tonje Harbek Brokke ved Høgskolen i Sørøst-Norge. 

Velkommen