Forskerseminar i språk- og litteraturvitenskap

Landets mest toneangivende litteraturforsker gjennom flere tiår, professor Per Thomas Andersen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo besøker Høgskolen i Østfold. Foredraget hans Øyvind Rembereid og langdiktet som sjanger vil bli en litterær begivenhet.

Fra
Til
Sted
Studiested Halden, rom E1-044.

Dette er semesterets siste litteratur- og språkvitenskapelige forskerseminar. 

Andersen er et kjent navn for de som arbeider med norsk litteratur. Han har gitt ut Norsk litteraturhistorie (2001) og en rekke titler tilbake til avhandlingen Dekadanse i norsk litteratur (1992). Andersen bidrar med grunnlagsmateriale for et bredt nedslagsfelt i litteraturforskningen, bla. med Tankevaser. Om norsk 1990-tallslitteratur (2003), oppmerksomheten mot flere kunstarter i Modernisme. Tverrestetiske peilinger i musikk, billedkunst og litteratur (2008) og i retning kulturstudier og sosiologi med titler som Identitetens geografi. Steder i litteraturen fra Hamsun til Naipaul (2006) og "Hvor burde jag da være?" Kosmopolitisme og postnasjonalisme i nyere litteratur (2013).

I år har Andersen gitt ut en boken Rimbereids lyrikk. Hendelser og poetiske øyeblikk, og det er dette arbeidet vårt seminar skal handle om. I tillegg til oppmerksomheten mot det særegne ved Rimbereids lyrikk, tar Andersen til orde for betydningen av samfunnsmessige eller historiske dimmensjoner. Dette sistnevnte perspektivet kan nok oppleves som etterlengtet i norsk lyrikkforskning. 

Øyvind Rimbereid er en av de aller fremste lyrikerne i norsk samtidslitteratur. Særlig har han fornyet den lyriske sjanger ved sin bruk av såkalte langdikt, som f. eks. Solaris korrigert og Jimmen. I foredraget vil Per Thomas Andersen diskutere på hvilken måte Rimbereids bruk av langdikt utfordrer tradisjonelle lyrikkdefinisjoner. Han vil også drøfte diktenes forbindelser med historiske og poetiske begivenheter.

Vi håper mange av dere har lyst og muligheten til å bli med på vårt forskerseminar med Per Thomas Andersen. Vi tror dette vil kunne bli en litterær begivenhet!

Velkommen!