Utveksling: Med spillteori til Latvia

Publisert: 26.04.2016 13:55 av Nina Skajaa Fredheim

– Jeg vil definitivt anbefale andre kollegaer å utveksle, sier høgskolelektor Henrik Sætra.

Henrik-Satra654.jpg

19. april holdt Henrik Skaug Sætra en forelesning i spillteori for unge forskere ved Universitetet i Latvia.

- Utveksling via avtaler som denne, eller vanlig Erasmus+-utveksling, er en meget god mulighet for å erfare høyere utdanning ved andre institusjoner, forteller Sætra.

45 studenter på PhD-, master- og bachelornivå fikk en innføring i spillteori og dens anvendelse i analysen av politiske beslutninger da Sætra gjestet Universitetet i Latvia i april.

- Studentene hadde bakgrunn fra offentlig politikk, internasjonal politikk og diplomati, og var både interesserte og aktive i forelesningen og tiden satt av til spørsmål og svar, forteller førstelektoren ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag ved HiØ.

Legger til rette for ansatt-utveksling

Høgskolen i Østfold har en avtale med Universitetet i Latvia som omfatter utveksling av både ansatte og studenter innenfor statsvitenskap. Formålet med avtalen er å øke mobiliteten i statsvitenskap og sosiologi, og vi har dette semesteret også en student fra HiØ som studerer i Riga. Ved HiØ har vi også en student fra Riga, som blant annet tar ”Politikk og miljø” som jeg har dette semesteret.

Internasjonalt kontor ved HiØ administrerer utvekslings-avtalene, og gir god hjelp til alle interesserte.

Språktrening og utvidet nettverk

For Henrik Sætra var dette er god erfaring.

- Først og fremst er det alltid spennende å presentere fagstoff for et nytt og ukjent publikum. Her var det en variert studentgruppe på høyt nivå, som var meget aktive og gjorde forelesningen langt mer interessant også for meg med sine gode spørsmål og innspill underveis. I tillegg er det alltid fin språktrening å forelese på engelsk. Viktigst av alt er kanskje mulighetene til å få utvide kontaktnettet med kollegaer i andre land, noe jeg fikk gjort i løpet av denne uken, forteller han.

Forelesningen til Henrik Sætra med tilhørende workshop er en del av aktivitetene i prosjektet EEZ/NFI/S/2015/024 "Mobility in political science and sociology”. Mer informasjon finnes på www.eeagrants.org og www.norwaygrants.org