Nominer kandidater til Laurbærbladet

Publisert: 26.03.2012 08:00 av Nina Skajaa Fredheim

Det inviteres herved til å nominere kandidater til Laurbærbladet. Fristen er 22. juni.

ingridkofoed.jpg

(Bildet er av fjorårets prisvinner Ingrid Koefoed som mottok prisen for sitt studentprosjekt innen tjenestedesign for kenyanske barnehjemsbarn. Foto Bård Halvorsen)

FRIST: 22. JUNI Kl. 16.00.

Prisen har som formål å fremme kvalitet i studentprosjekter.

Prisen som er på 5.000 kr skal gå til et studentprosjekt på bachelornivå. Dvs. at alle studenter som ikke er masterstudenter, er aktuelle kandidater. Prosjektet må ha vært gjennomført i studieåret 2011/2012. Både individuelle prosjekter og gruppeprosjekter kan nomineres til prisen. Laurbærbladet deles ut av rektor i forbindelse med studieåpningen 14. august.

Kriteriene for å velge det beste prosjektet er:

Ved bedømmelse i forhold til kriteriene vil prestasjonen vurderes opp mot hva som er rimelig å forvente ut fra studentenes faglige nivå på det aktuelle klassetrinn.

­Underlaget for bedømmelsen er studentens prosjektrapport, besvarelse, video eller en framføring. I tillegg må det følge med en kort redegjørelse fra faglærer som beskriver hvordan prosjektet oppfyller kriteriene ovenfor, en begrunnelse for at prosjektet bør tildeles prisen, og karakteren som er gitt (evt. kun "bestått" der dette er aktuelt). Dersom man ønsker å nominere kandidater som skal framføre noe, må juryen inviteres i god tid før framføringen, evt. få tilsendt video-opptak.

­Alle som er ansatt i undervisnings- og forskningsstillinger kan komme med forslag - kun ett forslag pr. faglærer.

­­Frist for å foreslå kandidater til årets Laurbærblad: 22. juni kl. 16.00.

­Forslag, dvs. prosjektrapport/besvarelse/video og redegjørelse, sendes som ETT vedlegg til e-post til FoU-koordinator Kjell Ove Kjølaas: kjell.o.kjolaas@hiof.no