Hans Blom overtar som rektor 16. april

Publisert: 29.03.2012 11:50 av Nina Skajaa Fredheim

Høgskolestyret har i dagens møte fattet vedtak om at fusjonsprosessen avsluttes. Rektor Elin Nesje Vestli har også meddelt styret at hun, etter eget ønske, fratrer som rektor fra 15. april.

5ecc4fabf09fac8eccd314e6b02db03938e35d32

(Styremøte på Høgskolen i Østfold, studiested Halden 29.mars. Foto; Bård Halvorsen.)

Styret vedtok i samme møte at nåværende prorektor Hans Andreas Blom blir rektor og styreleder og styremedlem Vigdis Abrahamsen Grøndahl blir rektors stedfortreder i den perioden styret er prolongert. De vil tiltre i disse funksjonene fra 16. april.

Styret foreslår for departementet at de sitter ut den planlagte prolongeringsperioden, som er til og med 31.12.2012. Et brev om dette forslaget, vil bli sendt departementet før påske. Det er departementet som til syvende og sist avgjør styrets funksjonstid.


(Rektor fra 16. april; Hans Andreas Blom.)


(Rektors stedfortreder fra 16. april; Vigdis A. Grøndahl.)

Aktuelle lenker: