Flere måter å bli ingeniør på

Publisert: 30.03.2012 08:45 av Bård Halvorsen

Norge trenger ingeniører. Og det er flere måter å bli ingeniør på. Høgskolen i Østfold har en rekke tilbud med søknadsfrist 15. april - også om du mangler studiekompetanse, eller fordypning i matte + fysikk.

Høgskolen i Østfold har flere tilbud for søkere som vil bli ingeniør.

Her er en kort innføring om søknadsfrister og aktuelle ingeniørstudier i 2012-13:

Om du har studiekompetanse eller realkompetanse, pluss fordypning i matte og fysikk:

• Høgskolen i Østfold tilbyr disse ingeniørutdanningene:


• Søk Samordnaopptak.no innen 15. april 2012

• Studiestart er 14. august 2012
____________________________________________________________________________________________


Følgende tilbud kan være aktuelle om du mangler noe av nevnte:

TRES - tresemesterordning (for søkere som mangler matte og fysikk)

Se informasjon om TRES-ordningen
Lokalt opptak / Søknadsfrist 15.4 2012
• Studiet starter i slutten av juni 2012


Y-veien (er den yrkesfaglige veien for søkere med relevante fagbrev)

• Tre mulige Y-veier:  Bachelor data | Bachelor elektro  |  Bachelor maskin
Lokalt opptak / Søknadsfrist 15.4 2012
• Studiet starter i slutten av juni 2012

 

Forkurs til ingeniørutdanning

Se informasjon om forkurs - som er et 1-årig kurs på heltid
Lokalt opptak / Søknadsfrist 15.4 2012
• Studiestart er 14. august 2012

 

Realfagkurs

Se informasjon om realfagkurs

Lokalt opptak / Søknadsfrist 15. oktober 2012

• Studiestart våren 2013 - som et halvårig studieforberedende kurs

 

Andre aktuelle studier med søknadsfrist 15. april 2012

• Bachelorstudium i bioingeniørfag / Søkes via Samordna opptak

Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse / Søkes via Samordna opptak

 

HØGSKOLENS STUDIEKATALOG PÅ NETT:

Alle studier ved Høgskolen i Østfold


Høgskolen i Østfold tilbyr ingeniørutdanninger både i Halden og FredrikstadFlere medieoppslag de siste månedene viser at Norge vil ha stort behov for flere ingeniører i årene framover.