- Har trivdes godt med mangfoldet og bredden av oppgaver

Publisert: 12.04.2012 09:00 av Nina Skajaa Fredheim

Fredag 13. april har Elin Nesje Vestli sin siste dag som rektor ved HiØ. - Det blir uvant å ha mer fritid etter mange rektorår. Men jeg gleder meg til å være mer fleksibel og til å kunne tilbringe mer tid sammen venner uten å måtte planlegge det lang tid i forkant.

 

 

       Elin Nesje Vestli

  • Alder:  1961-modell
  • Bor i Oslo
  • Oppvokst i Torsnes utenfor Fredrikstad
       
  • Studert tysk og nordisk ved UiO, teatervitenskap ved universitetene i Wien og Berlin, dr. philos. fra UiO
  • Fritidsinteresser: Gå på teater og kino, lese, trene
  • Rektor ved Høgskolen i Østfold fra 2006 til 2012
  • Prorektor ved Høgskolen i Østfold fra 2003 til 2006

Hvorfor ønsket du å stille til valg for å bli rektor ved HiØ?

- Jeg ønsket å fortsette noe av det arbeidet jeg hadde påbegynt som prorektor. Det var spennende å være med på å utforme utviklingen av høgskolen, og jeg hadde lyst til å være med på det arbeidet videre.

Kan du nevne noen høydepunkter fra tiden som rektor?

- Det å få samlokaliseringen av høgskolens virksomhet på to campus i boks har vært et høydepunkt. De offisielle åpningene av de nye anleggene i både Halden og Fredrikstad har også vært merkedager.

- Den årlige åpningen av studieåret er alltid høytidelig og spennende; det er flott når dagen er der og arrangementet er i gang – og det er en lettelse når dagen vel er overstått.

- Jeg vil også nevne årets merkedager som blant annet resultatet fra Samordna opptak, etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet og statsbudsjettet. Disse dagene er viktige peilemerker for institusjonen, og dager rektor må stå på tå hev.

Hva har du likt best med jobben som rektor ved HiØ?

- Jeg har likt godt mangfoldet og bredden i oppgavene som rektor. Det å være med på å styrke Høgskolen i Østfold som en forskningsinstitusjon, har også vært spennende.

- Jobben har gitt meg anledning til å bidra til at arbeidet med å opprette masterstudier har skutt fart. Jeg har også vært priviligert som har fått være styremedlem i Universitets - og høgskolerådet i fem år. Det har gitt god innsikt i sektoren, stor kontaktflate og mye inspirasjon til arbeidet på egen institusjon.

Hva tenker du om veien videre for HiØ?

- Høgskolen i Østfold må fortsette samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK-samarbeidet) med andre høgskoler og universiteter i regionen. Gode samarbeidsrelasjoner er viktig.

- Fortsatt satsing og styrking av forskning og utviklingsarbeid er nødvendig, også på tvers av institusjonsgrenser, både nasjonalt og internasjonalt.

- Det internasjonale samarbeidet kommer til å spille en stadig større rolle i årene som kommer.

Hva er det beste med HiØ?

- Noe av det beste med Høgskolen Østfold er at det er stor bredde i studietilbud og fagmiljøer. Nærhet mellom studenter og lærere er også et gode.

Hva er dine planer fremover?

- Jeg skal nå ha et sabbatsår som skal brukes til forskning. Først skal et par artikler fullføres, deretter skal jeg i gang med et større prosjekt.

Fredag 13. april har Nesje Vestli sin siste arbeidsdag som rektor ved Høgskolen i Østfold. Fra mandag 16. april overtar nårværende prorektor Hans Andreas Blom rektorstolen. Vigdis Abrahamsen Grøndahl blir stedfortreder for rektor fra samme dato.