Rekordmange søkere vil inn på Akademi for scenekunst

Publisert: 12.04.2012 13:20 av Nina Skajaa Fredheim

Antallet søkere som ønsker seg en plass på bachelorprogrammet i skuespill ved Akademi for scenekunst har aldri vært høyere.

cd5911db234c3e77f161a3844798035d4532fcdb

Tekst; Ann-Kristin Johansen

Første mars i år gikk søknadsfristen ut søkertallene viser at BA-programmet for skuespillere er mer populært en noensinne. Totalt 106 søkere har meldt seg på i den harde kampen om en av de få studieplassene på skuespillerutdanningen. Antallet søkere har aldri vært høyere og studieleder Pea Hov har dermed all mulig grunn til å være fornøyd.

- Vårt studieprogram er åpenbart interessant for mange. Jeg mener også at de gode tallene viser at vi har gjort noe riktig når det gjelder å markedsføre studietilbudene våre, sier han.

Pågangen av søkere til skuespillerstudiene ved Akademiet har aldri vært høyere enn den er i år. Så langt tilbake som i 1998 søkte kun 26 personer seg til bachelor i skuespill og siden har interessen vokst jevnt og trutt. Og studielederen tror på fortsatt vekst.

- Det er et potensiale for ytterligere søkere. Vi har en jobb å gjøre kanskje først og fremst her i Norge for å synliggjøre utdanningene våre. Kanskje ikke minst scenografistudiet som vi er alene om i Norge, mener Hov.

Årets opptak har Akademiet markedsført blant annet med annonser i diverse aviser og tidsskrifter, på internett, via Facebook, via et såkalt chain letter og en Åpen Dag.

- Nettverket vårt er viktig i en slik sammenheng. Tilbakemeldingene fra våre søkere viser nettopp også at de har fått vite om oss gjennom sine egne nettverk, forteller studielederen.

Søkere fra 23 nasjoner

Også interessen for Akademiets bachelor i scenografil har økt de siste årene. I år har til sammen 26 personer søkt seg til BA-programmet under professor og arkitekt Serge von Arx sin kunstneriske ledelse.

Mye tyder også på at stadig flere blir klar over det sjeldne studietilbudet som siden januar 2011 har holdt til i nye lokaler på Kråkerøy. Årets søkere til de to programmene kommer fra hele 23 ulike land.

Norske søkere utgjør drøye 53 prosent av søkermassen, men også Danmark og Sverige er solid representert med henholdsvis 17 og 8.5 prosent. I likhet med tidligere har også søkere fra en rekke europeiske land meldt sin interesse. I år er imidlertid søkere fra fjerne land som Kenya, Kamerun, Nigeria, Iran, Nepal, Mexico og Kina med i kampen om en studieplass ved Akademi for scenekunst.

Kvinnene dominerer

Blant de som tidligere har søkt seg til skuespiller- scenografiprogrammet har flesteparten vært kvinner og årets opptak føyer seg inn samme mønster. Av de som nå har søkt er det 98 kvinner og 34 menn. De aller fleste søker seg inn på BA-programmene for første gang, men noen har meldt seg på i kampen på nytt etter å tidligere ha fått avslag om en studieplass ved Akademiet. Blant årets søkere er det fem personer som søker for andre gang mens det er to personer som søker for tredje gang og en søker som gjør et fjerde forsøk.

I løpet av noen hektiske prøvedager nå i april vil to ulike juryer gjøre sine vedtak om hvem som til slutt blir tilbudt studieplass ved Akademiet.

Aktuell lenke