Kortere kø i kantina

Publisert: 17.04.2012 07:00 av Bård Halvorsen

Kø i kantina? I så fall kan problemet løses. Flere hundre ansatte og studenter ved Høgskolen i Østfold svarte på spørreundersøkelsen "Køfri lunsj i framtida?". Andre høgskoler har også bidratt.

• Kloke hoder må ha mat – hos oss også; ofte samtidig og i korte pauser.

• Smarte kantiner trengs om få ansatte må ekspedere mange kunder raskt!

• I HiØs kantiner betjener 11 ansatte 5.000 studenter i Halden og Fredrikstad.

Derfor har 6 grupper HiØ-studenter søkt tiltak for å unngå lang køtid i lunsjen.

Kortere kø i kantina - via flere nye tiltak

– Vi er glade for studentenes forslag og vil gjennomføre flere av tiltakene, sier Sveinung Dale (til venstre). Han er avdelingsleder for Studentsamskipnadens spisesteder ved Høgskolen i Østfold.

På bildet, fra venstre: Sveinung Dale står her foran den lille kassakøen i Halden sammen med HiØ-studentene Lars Lerfaldet og Kristian Haugen Pedersen, høgskolelektor John-Erik Andreassen og Trond Vidar Bratteberg, driftsleder i Halden for kantinedriften til Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ). Allerede i går sendt han ut "tilbudsmail", for å få kaffesalget raskere forbi kassene i kantina.

Foran på bildet: Marthe Nybøle og Inger Johanne Brodal Johansen.

Torsdag 12. april ble studentenes funn presentert for SiØs 3 kantineledere.

Undersøkelser og funn fra seks studentgrupper

– Alle de seks gruppene har bestått av studenter både fra Halden og Fredrikstad, sier Marthe og Inger Johanne, som nå tar bachelor i innovasjon og prosjektledelse ved HiØs Avdeling for ingeniørfag.

To grupper gjennomførte spørreundersøkelser  - hver av dem med svar fra 400 studenter og ansatte ved HiØ!

Endringer kommer: Både tipsene og øvrige svar gitt i spørreundersøkelsen, ledsaget av analyser i 6 studentrapporter, vil bli studert for å unngå lange køer.

Over 50 prosent (mer enn 200 svar) fortalte at de kun kjøper drikke i kantina.
  I forhold til dette er det f.eks. ugunstig at vann, kaffe og te må hentes i køfeltet foran kassene.

Over 50 prosent besøker i snitt kantina 1 gang pr. dag = lunsjtida.
  I forhold til dette spør én studentgruppe om kantina bør friste med tilbud som kan få flere til å handle inn sin mat og drikke andre tider enn kl. 11:30 - 12:30.

Studentene fortalte ikke bare om hvordan køer kan kortes, men også om hvordan salget i kantina kan økes - dersom deler av drift og logistikk endres.

Ulike metoder for søk av info og råd - Gav felles funn og ulike tiltak

Studentene har finstudert hver "millimeter" av HiØs kantineutsalg i Halden.
• De har kartlagt produktplassering og observert kundenes bevegelser/handlemønster.
• De har brukt stoppeklokker for finne ut om betaling skjer raskest med kort eller kontanter.
• De har intervjuet kantinepersonell - ikke bare ved HiØ, studiested Halden og Fredrikstad, men også ansatte i kantinene ved høgskolene i Lillehammer og Ålesund.

Blant de foreslåtte tiltak:

– Flytt vannkran og kaffeautomater ut av køsonene. Forleng bretthyllenes løpelengder for å bedre flyt og hindre at køen "fryser".

– Plassér serveringsbrett, bestikk og varer i mer logisk rekkefølge.

Slik én student, begrunnet dette med:

– Da slipper så mange å vimse rundt og lete.

Kort om studentenes bakgrunn:

• Studentene kommer fra Avdeling for ingeniørfag (IR), og Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag (ØSS), som nå har hatt felles forelesninger og prosjekt i faget "Innovasjonsledelse og bedriftsutvikling".
• IR-studentene kommer fra bachelorstudiet innovasjon og prosjektledelse.
• ØSS-studentene går tredje året på bachelor i økonomi og administrasjon (ØKAD)

– Vi som går på linjen "Profilering i bedriftsøkonomiske emner" har fått jobbe i Halden-bedrifter og god kontakt med arbeidslivet, sier ØKAD-student Kristian Haugen Pedersen til Høgskoleavisa.

Aktuelle lenker:

Bachelor i innovasjon og prosjektledelse

Bachelor i økonomi og administrasjon

Alle studier ved Høgskolen i Østfold