Bok om flerspråklig oppvekst

Publisert: 17.04.2012 13:00 av Bård Halvorsen

Ny bok fra Høgskolen i Østfold: "Flerspråklig oppvekst i barnehage, førskole og skole" samler artikler av lærere og forskere i Norden. Målet deres er bedre opplæring for flerspråklige barn i barnehager og skoler.

Boken ble presentert 16. april 2012 på Fredriksten i Halden.

• Nettverket "TOBANO" har her sin ukessamling 16 - 20. april 2012 med over 20 deltakere fra Danmark, Finland, Norge og Sverige.

• "TOBANO" står for to- og flerspråklige barn i Norden.

• Den nye boken inneholder artikler skrevet av lærere, pedagoger og forskere.

Bok om flerspråklig oppvekst lansert

Utdrag fra boken: – Ansatte i barnehager og skoler møter nye utfordringer, spesielt når det gjelder arbeid med språkutvikling og språkstimulering blant barn og unge med andre morsmål enn majoritetsspråket.
 

FOTO FRA BOKLANSERINGEN på Fredriksten festning - fra venstre: Arnstein Hjelde, Susanne Benkert og Ragnar Arntzen.

Nettverket TOBANO ledes fra Halden av Ragnar Arntzen og Arnstein Hjelde, som har vært redaktører for den nye boken sammen med Susanne Duek fra Karlstad universitet.

Forfatterne som de har fått med seg, arbeider i barnehager, skoler, høgskoler og universiteter i Norge og Sverige.

Susanne Benkert er forfatter bak første kapittel i boka. Hun kommer fra språkforskningsinstituttet Utbildningsforvaltningen i Stockholm. Ukens TOBANO-konferanse i Halden fikk hun æren av åpne med foredraget sitt om "Hvordan kan vi støtte barns språkutvikling, fra det konkrete og enkle – til det mer abstrakte og vanskelige".

TOBANO et nettverk via Nordplus siden 2009

– Artiklene speiler noe av grunntanken bak TOBANO: Å være en møteplass for nordiske pedagoger og forskere, hvor erfaringer utveksles til beste for flere i Norden, sier Ragnar Arntzen, én av initiativtakerne fra Høgskolen i Østfold.

– Boken og nettverket er blitt til med bakgrunn i økt tilstrømning av flerspråklige barn i Norden – og takket være økonomisk støtte bl.a fra Nordplus, tilføyer Arnstein Hjelde. Han og Ragnar er tilsatt ved HiØs Avdeling for lærerutdanning.

Nordplus er utdanningsprogrammet til Nordisk ministerråd. Over 10.000 mennesker i Norden og Baltikum får hvert år utbytte av programmet.

– Med den nye boka og disse nettverksmøtene er det lagt et godt grunnlag for at TOBANO skal kunne bli en aktiv, viktig og levedyktig arena for samarbeid videre, tilføyer Ragnar Arntzen og Arnstein Hjelde.

De har 16-20. april med seg flere studenter fra Høgskolen i Østfold for å få arrangert denne 2. nordiske språkkonferansen i regi av TOBANO-nettverket.

AKTUELLE LENKER:

Nettsiden for TOBONOs konferanse og workshop i Halden

Språkprogram i Nordplus  |  Nordplus

Boken/Rapporten "Flerspråklig oppvekst i barnehage, førskole og skole" kan bestilles ved henvendelse til Høgskolen i Østfold, e-post postmottak@hiof.no