Bok om inkludering i barnehager

Publisert: 19.04.2012 12:45 av Bård Halvorsen

I barnehager skal alle barn inkluderes. Derfor er "Inkludering" tittelen på boka til Anne-Lise Arnesen fra HiØ. – Boka er interessant for et bredt publikum, skriver Universitetsforlaget.

18. april ble boka lansert ved Høgskolen i Østfold, hvor Anne Lise Arnesen er professor ved Avdeling for lærerutdanning.

Til stede var rundt 30 personer - fra forlaget, Halden og Fredrikstad kommuner, samt kollegaer fra HiØ og Høgskolen i Vestfold.

– Boka er resultat av et mangeårig prosjekt fra barnehagefeltet i Østfold, sier Anne-Lise Arnesen, redaktør for den nye boka.

Hun og flere av medforfatterne, som var til stede, innleder på HiØs Barnehagekonferanse i Halden 4. mai 2012.
SE PROGRAM FOR BARNEHAGEKONFERANSEN

"Inkludering - Perspektiver i barnehagefaglige praksiser"

– Boka er et viktig tilskudd til forskningsbasert litteratur om inkludering, skriver Universitetsforlaget.

På bildet - forfattere som bidrar i boka. Fra venstre: Kjell Arne Solli, Ragnhild Andresen, Ann Sofi Larsen, Anne-Lise Arnesen, Tonje Kolle, Eva Simonsen og Bente Ulla. (Foto: Avdeling for lærerutdanning)

Boka viser hvordan arbeid med inkludering utspilles i barnehagens hverdagsliv, og hvordan livet i barnehagen er forbundet med det omliggende samfunn.

Universitetsforlaget skriver følgende om boka: Kunnskapsdepartementent har tillagt barnehagen den viktige oppgaven å inkludere alle barn, uavhengig av sosial bakgrunn og funksjonsnivå. Barnehagen har fått ansvar for å sikre god og tidlig hjelp til barn som har behov for særskilt oppfølging.

Boka bidrar til å åpne opp for innsikt i og refleksjon over det komplekset inkludering er sett ut fra ulike perspektiver; politiske, institusjonelle, relasjonelle og etiske.

Anne-Lise Arnesen er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Østfold og gjesteprofessor ved Universitetet i Umeå. Hun har vært leder for prosjektet "Barnehagens arbeid med inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i profesjonsperspektiv", som inngår i Norges forskningsråds program PRAKSISFOU i barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning, skriver Universitetsforlaget.

Barnehagekonferanse ved Høgskolen i Østfold:

Fra: 04. mai 2012 09:00
Til: 04. mai 2012 15:15

Sted: Aud Max, Remmen, Halden

Konferansen markerer avslutning på et fireårig forskningsprosjekt om barnehagens arbeid med inkludering. I prosjektet har det vært samarbeid mellom barnehager i Østfold og forskere ved Høgskolen i Østfold.

Innledere:

Professor Anne-Lise Arnesen, førsteamanuensis Ragnhild Andresen, førsteamanuensis Kjell-Arne Solli, førstelektor/doktorstipendiat Ann Sofi Larsen, høgskolelektor/ doktorstipendiat Bente Ulla og høgskolelektor Tonje Kolle.

Spesielt inviterte forelesere er professor Tora Korsvold, fra Dronning Mauds Minde og redaktør av boka Barndom – barnehage - inkludering og førstelektor Ninni Sandvik, Høgskolen i Østfold med bidrag i boka Medvirkning i barnehagen.

Program

9.00 - 9.15:                 Velkommen til konferanse!

9.15 - 9.45:                 Inkludering. - Perspektiver i barnehagefaglige praksiser

                                     ved professor Anne-Lise Arnesen 

9.45 – 10.30:              Blikk for barn. Tre generasjoner førskolelærere forteller

                                     ved professor Tora Korsvold

10.30 – 11.00:            Kaffepause/dialogkafé

11.00 – 11.10:            Innspill fra salen ved professor Anne-Lise Arnesen 

11.10 – 11.40:             Samtalen som fundament for demokratisk livsform

                                       ved førsteamanuensis Ragnhild Andresen

11.40 – 12.30:             Lunsj

12.30 – 13.00:            Kroppens kraft. – Kropp som del av inkludering og   

                                      profesjonsutøvelse i barnehagen

                                      ved Ph.d. stipendiat Bente Ulla

13.00 – 13.30:            Inkluderende praksis gjennom uberegnelige og sporadiske øyeblikk

                                      ved førstelektor/phd.stipendiat Ann Sofi Larsen

13.30 – 14.00:              Kaffepause/dialogkafé

14.00 – 14.30:            Styrers betydning for samarbeidet om inkludering i

                                      barnehagen

                                     ved høgskolelektor Tonje Kolle

14.30 – 15.00:            Den inkluderende barnehage i et spesialpedagogisk perspektiv

                                      ved førsteamanuensis Kjell-Arne Solli

15.00 – 15.15:              Epilog ved førstelektor Ninni Sandvik

Aktuelle lenker:

Førskolelærerutdanning ved Høgskolen i Østfold

Forskningssidene til Høgskolen i Østfold