- Omstillingshysteri i norsk arbeidsliv

Publisert: 20.04.2012 14:40 av Nina Skajaa Fredheim

- De siste 20 årene har det hersket et omstillingshysteri i norsk arbeidsliv. Hva betyr et slikt trykk på omstillinger for de som jobber i virksomhetene? Får de det bedre eller verre og blir arbeidet mer eller mindre intenst? Blir det mer eller mindre trygt, spurte Professor Egil J. Skorstad fra Høgskolen i Østfold, som innleder på Ledernes HMS-konferanse 19. april 2012.

c02d1716bba1bf28fa66233852c806ae11d704d0

(Bildet av professor Egil Skorstad. Arkivfoto; Høgskolen i Øsfold.)

- Norsk arbeidsliv var lenge preget av taylorisme med ekstreme tidsstudier og samlebåndprinsipper. Men på 1970-tallet ble medvirkning definert som viktig, og dermed var kimen til "den norske modellen" født. Taylorismen var sløsing med menneskelige ressurser, den medførte redusert arbeidsinnsats og høy turnover. "Den norske modellen" viser derimot at når ansatte blir trukket med i omstillingsprosesser, reduseres motstanden mot å omstille. Og på motsatt side: At når ansatte ikke involveres, motarbeides omstillingsprosessene. Det var Avinors omstillinger for noen år siden et godt eksempel på, poengterte Skorstad.

Les hele saken i magasinet Lederne: "Omstillingshysteri i norsk arbeidsliv".