Jobber med barn sammen

Publisert: 26.04.2012 11:35 av Bård Halvorsen

– I dag er det 50.000 barn i Norge som sliter, sa Odd Eriksen da han og Nita Ørmen åpnet Profesjonsdagen 2012 ved Høgskolen i Østfold. Til stede er barneombud, rektorer, samt studenter fra Halden og Fredrikstad.

Profesjonsdagen 2012 åpnet i Auditorium 4 i Halden kl. 09:15 den 26. april 2012.

I formiddag var det gruppeoppgaver høgskolens lærerstudenter fra Halden løste sammen med helse- og sosialfagstudenter fra Fredrikstad.

Fra kl. 11:45 innleder Hilde Rakvaag fra Barneombudet om "Barns situasjon i Norge i dag - utfordringer for profesjonsutdanningene".

Profesjonsdag om barn og ungdom i vanskelige livssituasjoner

– Dere skal støtte opp om familiene og barna, innledet Odd Eriksen til studentene.

Nita Ørmen og Odd Eriksen har jobbet lenge med barn- og ungdomsretta studier ved HiØ. (Foto: Bård Halvorsen)

I ettermiddag avsluttes Profesjonsdagen 2012 med panelsamling, hvor studentene får møte ledere fra skole, PPT og barnevern i Halden.

Innledningen fra Odd Eriksen var tydlig på at tverrfaglig samarbeid er viktig:

– Vi jobber med de samme barna. I dag skal dere diskutere og utveksle nyttige erfaringer med hverandre, sa Odd Eriksen til dagens store forsamling av førskolelærer og lærerstudenter, barnevernsstudenter, sosionom- og vernepleierstudenter.

Odd Eriksen har jobbet i rusomsorg, psykiatri, skoler og vært barnas talsperson - i tillegg til flere år som studieleder for HiØs lærerutdanning.

Nita Ørmen, fra Avdeling for helse- og sosialfag, har blant annet i flere år ledet Prosjekt Nattergalen - for å integrere barn og ungdom bedre m.h.t. utdanning m.m.

Hilde Rakvaag, som innleder senere i dag, er spesialrådgiver hos Barneombudet i Norge.

Aktuell lenke:

Studier ved Avdeling for helse- og sosialfag i Fredrikstad

Studier ved Avdeling for lærerutdanning i Halden

Program for Profesjonsdagen 2012