Akademiet sikret millionstøtte til spennende forskningsprosjekt

Publisert: 27.04.2012 17:20 av Nina Skajaa Fredheim

Gjennom Program for Kunstnerisk Utviklingsarbeid er Akademi for scenekunst nå sikret millionstøtte til et spennende nytt forskningsprosjekt i de neste tre årene.

aaf3853fd4815430511fadd2cc27595c1cd116f6

(Tidligere forestilling av studenter ved Akademi for scenekunst. Foto; Bård Halvorsen).

Ann-Kristin Johansen (tekst)

Denne uken kom beskjeden som ansatte ved Akademiet hadde håpet på. Akademi for scenekunst vil de neste tre årene få til sammen 1.171.000 kroner til etablering og gjennomføring av prosjektprogrammet Infinite record: Archive, memory, performance. Liberate the Past from the Future, Liberate the Future from the Past.

Midlene er sikret gjennom Program for Kunstnerisk Utviklingsarbeid og Prosjektprogrammet som ble opprettet i 2010. Dette er opprettet med finansiering fra Kunnskapsdepartementet for å bidra til at høyere kunstutdanning kan oppfylle sin lovpålagte oppgave som blant annet er: «at universiteter og høgskoler utfører kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå».

I retningslinjene for prosjektprogrammet heter det blant annet at «Kunstutdanningsinstitusjonene med sine fagfolk har et ansvar for å drive fagfeltene fremover, bidra til relevant faglig diskurs, og formidle denne virksomheten ikke bare til studenter, men til større fagmiljøer og allmennheten.

Fantastisk mulighet

Kampen om prosjektmidlene er hard og nyheten om at akkurat Akademiets forskningsprosjekt har sluppet igjennom nåløyet vekker naturligvis glede og entusiasme i undervisningslokalene på Kråkerøy.

- Dette er akkurat det vi håpet på at skulle skje! Dette er helt fantastisk, sier administrativ leder Anne Berit Løland.

(Anne Berit Løland, administrasjonssjef ved Akademi for scenekunst.)

Det er Karmenlara Ely, kunstnerisk leder for skuespillerlinjen ved Akademi for scenekunst, som skal lede prosjektet. Samarbeidspartnere vil være The Watermill Center i USA, Tisch School of the Arts i New York og York Saint John University I Storbritannia.

Med prosjektet ønsker man blant annet å utforske: "the relationship between making and documenting, the interaction of the role of the artist as a researcher, and the practitioner as a documenter".

Sett i en universitetssammenheng ønsker man samtidig å stille spørsmålet hvordan arkiver handler like mye om å lagre tidligere arbeider som å generere nytt materiale.

Gjestekunstnere får tilgang til arkivet

Sentralt i forskningsprosjektet er at tre internasjonale kunstnere vil komme til Fredrikstad og fordype seg i Akademiets arkiv. I tillegg er det lagt opp til flere utstillinger og seminarer i løpet av prosjektperioden.

Prosjektet er også et viktig ledd i arbeidet med å utvikle og styrke forskningsarbeidet ved Akademiet. Per i dag kan Akademi for scenekunst tilby bachelorutdanninger innenfor skuespill og scenografi, men i nær fremtid ønsker man også å etablere et studietilbud på masternivå.

- Det siste året har vi på Akademi for scenekunst vært opptatt med å definere vår forskningsplattform. Vårt internasjonale nettverk er stort og dette ønsker vi å benytte i større grad, forteller Løland og utdyper:

- Vi vil utvikle vårt «Visiting-Artist-Program» som i dag gjelder utvalgte gjestende kunstnere som gir workshop-undervisning til våre bachelorstudenter. Videre har vi planer om å utvikle «Artist in Residency» som en parallell til undervisnings- og forskningsvirksomheten, og sist men ikke minst vil vi satse på utvikling og gjennomføring av forskningsprosjekter innenfor vårt kunstfelt.

Et løft for forskningen

Akademiets administrative leder mener støtten til prosjektet: «INFINITE RECORD: ARCHIVE, MEMORY, PERFORMANCE. LIBERATE THE PAST FROM THE FUTURE, LIBERATE THE FUTURE FROM THE PAST» innebærer et stort løft i forhold til å realisere forskningsplattformen.

- Nå starter vi et nytt kapittel i akademiets historie! Dette prosjektet vil stimulere fagmiljøet, det vil utvikle spennende prosjekter – og vi ser fram til å formidle resultatene underveis i prosjektet. Med dette prosjektet vil vi i enda større grad markere HiØs Akademi for scenekunst på den nasjonale og internasjonale kunstarena, sier Løland.

Aktuell lenke