Barnehagekonferanse

Publisert: 04.05.2012 12:00 av Bård Halvorsen

– La barna få tid til å fortelle. Alle barn skal kunne føle seg som en del av fellesskapet, sa Anne-Lise Arnesen da hun åpnet Barnehagekonferansen ved Høgskolen i Østfold 4. mai 2012.

Dagens konferanse, for førskolelærerstudenter og alle som jobber i barnehage, markerer avslutning på et fireårig forskningsprosjekt om barnehagens arbeid med inkludering. 

I prosjektet har det vært samarbeid mellom barnehager i Østfold og forskere ved Høgskolen i Østfold.

Utover dagen vil ulike innledere belyse temaet inkludering, og vise tenkning og praksiser når det gjelder inkludering i barnehager i endring og bevegelse.

INKLUDERING TEMA OGSÅ FOR NY BOK

Applaus til åpningsmusikken: Rundt 150 personer var samlet i Aud Max da Barnehagekonferansen ble åpnet i Halden med gitar og sang av to musikkstudenter fra Høgskolen i Østfold (bilde lengre ned på siden).
 

Foran på bildet: Professor Anne-Lise Arnesen. På første benkerad, flere av innlederne - fra venstre: Tonje Kolle, Ann Sofi Larsen og Ragnhild Andresen.

Spesielt inviterte forelesere i dag er professor Tora Korsvold, fra Dronning Mauds Minde og redaktør av boka Barndom – barnehage - inkludering.

Det var imidlertid høgskolens musikkstudenter som fikk æren av å åpne konferansen - med hjelpemidler som våre førskolelærerstudenter også trenes i å beherske, nemlig "gitar og sang".

Madeleine Weisten og Kristian Moen fremførte bl.a. Big Bangs låt "Lights Go Out". (Foto: Bård Halvorsen)

BARNEHAGER SOM STED FOR ALLE

HiØs professor Anne-Lise Arnesen, redaktør for den nyutgitte boken "Inkludering", innledet i sin halve time om alt fra pedagogikk til barnehagepolitikk, kommunikasjon og blikk.

– Inkludering er hardt arbeid, som gjør barnehagen bedre for flere, innledet Anne-Lise Arnesen. Samtidig belyste hun sider ved utviklingen av barnehagene og barnehagepolitikken, som det er gode grunner til å stille spørsmål ved.

– Barnehager er blitt regelstyrte samfunnsinstitusjoner, som må gjennom omfattende prosedyrer for å få ekstra ressurser.

– Det er nå blitt mer rapportering i barnehagene enn noen ganger tidligere.

Arnesen belyste også praktiske utfordringer fra barnehagenes hverdag: – Hva kommer i forgrunnen når problemer oppstår, spurte hun. Og svarte selv: – Vi har alltid valg. Vi må være profesjonelle. Og vi må se hvert enkelts barn mulighet for å bli inkludert.

I den nye boken "Inkludering - Perspektiver i barnehagefaglige praksiser", er flere av nevnte tema belyst videre og utdypet.

I formiddag viste Anne-Lise Arnesen følgende "lysark" for Barnehagekonferansen:

Hva stemmene fra grasrota sier om inkludering i barnehager:

"Alle barn skal kunne føle seg som en del av fellesskapet. Alle skal få utfordringer og oppgaver tilpasset sitt nivå og sine forutsetninger".

"Et sted alle blir sett for den man er."

"Et fysisk tilrettelagt miljø for alle mennesker i alle aldre, uavhengig av funksjonsevne. Et åpent miljø med rom for alle, glede og trygghet."

Aktuelle lenker:

Omtale av den nye boken "Inkludering" - inkludert Program for Barnehagekonferansen

Førskolelærerutdanning ved Høgskolen i Østfold

Forskningssidene til Høgskolen i Østfold