Ingeniørstudier i Fredrikstad

Publisert: 11.01.2010 13:05 av Bård Halvorsen

Mandag 11. januar kunne våre ingeniørstudenter flytte inn i nye lokaler ved Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad. Byens ordfører var blant dem som kunne ønske HiØs Avdeling for ingeniørfag velkommen. Her ser vi kjemistudentene Shijamala Kulanathan og Anne Kari Solheim i toppetasjen.

Mandag 11. januar 2010 er en historisk dag for Høgskolen i Østfold og våre over 450 ingeniørstudenter.

I Fredrikstad er det nå endelig blitt undervisningsaktivitet i de nye bygningene til Avdeling for ingeniørfag, som i 45 år har utdannet ingeniører i Sarpsborg siden Østfold Ingeniørhøgskole startet der i 1965.

Første studiedag i Fredrikstad

– Flott utsikt over Glomma og byens sentrum her, sier Shijamala Kulanathan og Anne Kari Solheim fra toppen av den nye bygningen til Avdeling for ingeniørfag.Mange nye studenter i Fredrikstad: Shijamala Kulanathan og Anne Kari Solheim går 1. året på kjemiingeniørstudiet ved Høgskolen i Østfold. Anne Kari flyttet til Fredrikstad like før hun tok juleferie, mens Shijamala fortsatt skal bo i Sarpsborg.

I kantina ventet velkomstsang og spillopper, ledet av Tora Nilsen (til venstre) på piano og hennes sangkor i trappa.De nye studentene i Fredrikstad ble vist vei innover i lokalene - ved hjelp av lyd, lys, dans og rekke kunstneriske innslag, under ledelse av kunstnerne Putte Helen Dal og Thomas Østegaard. (Deres tiltak i regi av Fredrikstad Utvikling, HiØ, Østfold Kunstnersenter og Fredrikstad kommune vil vi trolig se mer av dette studieåret.)

Kunstnerisk velkomst

Bildet under: Skuespiller Tale Hendnes og hennes dansere sørget for at alle besøkende, stoppet "meget bestemt" opp på dagens første utsiktspost - her på gangbrua som skiller Avdeling for ingeniørfag – fra Avdeling for helse- og sosialfag.Omvisningen fortsatt bortover gangene og nedover i etasjene i hovedbygningen til Avdeling for ingeniørfag.

Bildet under i store vrimlehall mot elva: Ordfører Eva Kristin Andersen fra Fredrikstad kommune er her flankert av høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes og rektor Elin Nesje Vestli.Bildet under: Dekan Steinar Hurrød og studieleder Terje Karlsen (helt til høyre) i "panoramarommet" bak fasadeveggen (se speilbildet) som er beholdt fra den gamle bygningen, Smia. Heretter kan ingeniørstudenter nyte utsikten fra grupperommene som vi ser oppover etasjene, i et miljø der ingeniør K. G. Meldahl og hans verkstedarbeidere i forrige århundre smidde deler til hurtigruter og andre skip.Bildet under fra "Forkurs A": Første undervisningstime på HiØs Avdeling for ingeniørfag, studiested Fredrikstad.Undervisningslokalene får inn dagslys både fra taket og sidevinduene i to retninger.

Fakta om Høgskolen i Østfold (HiØ)

•    HiØ tilbyr over 60 studier og har ialt 4.000 studenter
•    Fra 2010 har Høgskolen i Østfold to studiesteder:

      Studiested Halden ble innviet 15. september 2006.

      Studiested Fredrikstad innvies 20. januar 2010.
•    Studiested Fredrikstad blir arbeidsplass 
for 190 ansatte og 1.650 studenter ved HiØ

Dette finner du ved studiested Fredrikstad:
•    Avdeling for ingeniørfag
•    Avdeling for helse- og sosialfag
•    Felles bibliotek, lesesaler, grupperom etc.
•    Kantine, kaffebar og bokhandel i regi av Studentsamskipnaden i Østfold
•    Dagens areal ved studiested Fredrikstad utgjør 17.700 kvadratmeter

Den 4. januar 2010 startet bygging av nye lokaler til Akademi for scenekunst, som flytter fra Gamlebyen til Kråkerøy i Fredrikstad før jul.

Aktuelle lenker:
Studier ved Avdeling for ingeniørfag
Alle studier ved Høgskolen i Østfold