Høgskolens historie

Publisert: 17.09.2014 08:00 av Bård Halvorsen

(1994-2000): Høgskolen i Østfold markerer i disse dager sine første 20 år. Denne artikkelen viser noen viktige kapitler og øyeblikk i høgskolens historie.

1. august 1994 ble Høgskolen i Østfold opprettet:

•  Høsten 1994 hadde Høgskolen i Østfold 4.035 studenter (Kilde: Statistisk årbok 1996)

•  Nå 20 år etter har Høgskolen i Østfold 5.500 studenter og 500 ansatte

Mye har skjedd på disse årene ved Høgskolen i Østfold (HiØ).

Bildehistorie1994-2014.jpg

(Fotohistorie): Her er starten på høgskolens historiske bildekavalkade i anledning 20-årsjubileeet.

HiØ samlet Østfolds fem tidligere høgskoler

Gudmund Hernes regnes som arkitekten bak reformen som samlet høgskolene i Norge.

herneshandtrykk.jpg

Dette er Halden Arbeiderblads artikkel for 23 år siden i dag, om Gudmund Hernes´ høgskolevisjoner for Østfold. Utbygging i Halden gikk ikke så raskt som ønsket, men høgskolereform med samling av høgskolene og deres driftsenheter ble det til slutt.

Høgskolereformen samlet 98 høgskoler i Norge fra 1. august 1994 til 26 større enheter.

Historien til Høgskolen i Østfold, har som denne oversikten viser, nær 60 år gamle røtter:

            •          Østfold sykepleierskole startet i 1955

            •          Halden lærerskole startet i 1963

            •          Østfold ingeniørhøgskole startet i 1965

            •          Østfold distriktshøgskole startet i 1977

            •          Østfold vernepleierhøgskole startet i 1980

I 1994 ble disse samlet til Høgskolen i Østfold, med felles administrasjon i Halden.

Fra 1996 har HiØ utdannet skuespillere og scenografer ved Akademi for scenekunst (Akademi for figurteater til 2003).

Noen milepæler i historien til Høgskolen i Østfold fra 2000

2003: Utbyggingen på Remmen starter og administrasjonen flyttes til Halden sentrum.

2005: Høgskolen åpner nye lokaler på Remmen, hvor alle avdelinger i Halden samles.

I nye lokaler på Remmen i Halden etableres også det nasjonale Fremmedspråksenteret

2010: Avdeling for ingeniørfag flytter fra Sarpsborg til nye lokaler på Værste i Fredrikstad. 

2011: Akademi for scenekunst flytter fra Gamlebyen til ny bygning på Kråkerøy.

2012: Høgskolen i Østfold sier nei til å fusjonere med høgskolene i Buskerud og Vestfold.

2014: HiØs nye nettsider viser at HiØ har over 100 studier, deriblant 9 masterstudier. 

Høgskolestyret vedtar i 2014 ”Strategisk plan, 2015-2018”. Der står følgende:

Visjon: Høgskolen i Østfold møter fremtiden med grenseløs kunnskap

Virksomhetsidé: Høgskolen i Østfold skal være en nasjonalt attraktiv høgskole med regional forankring. (Utdrag: Strategisk plan for HiØ)

Verdigrunnlag: Høgskolen i Østfold er en organisasjon bygd på tillit, likeverd og faglig stolthet med et student- og arbeidsmiljø der medvirkning, likestilling, trivsel og gjensidig respekt ivaretas. (Utdrag: Strategisk plan for HiØ)

Utdrag fra høgskolens bildearkiv

Denne bildeserien vises ved HiØ i Halden og Fredrikstad under jubileumsmarkering i september 2014. (Se "Historiske bilder" på HiØs Facebookside for å dele/kommentere enkeltbilder)


Les mer historie om Høgskolen i Østfold:

Bok: 40 år med lærerutdanning

Bok - Lærerutdanning
"40 år med lærerutdanning i Halden - veien vi gikk og veien videre" (2003), Erling Solerød.
Boka er til salgs og er blant annet å få kjøpt på høgskolens bibliotek i Halden.

Erling Solerøds foredrag da 50 år med lærerutdanning i Halden ble markert i 2013

Aktuell lenke:

Høgskolen i Østfold 20 år - om aktuelle jubileumsarrangement i september 2014