Førskolelærer – om tre år?

Publisert: 15.03.2011 14:05 av Bård Halvorsen

Lyst til å arbeide med barn? Ved Høgskolen i Østfold kan du utdanne deg til å bli førskolelærer. Studiet kan tas på heltid over 3 år eller på deltid over 4 år.

• Barn trenger voksne.
• Voksne trenger barnehager.
• Og barnehager i alle kommuner trenger førskolelærere.

Utsiktene for å få arbeid som førskolelærer, er generelt sett gode.

Barn + Førskolelærere = Barnehager

Studieinfo: Du har minst 20 ukers praksis i løpet av førskolelærerutdanningen.


 

FAKTA om førskolelærerutdanningen

Studiepoeng: 180

Varighet: Heltid 3 år eller deltid 4 år

Studiestart: I august

Undervisningsspråk: Norsk

Studiested: Halden

Bildet: Førskolelærerstudent Martine Wang Skaug under hennes praksisperiode i en av Haldens barnehager.


Førskolelærerutdanningen kvalifiserer for arbeid i barnehagen

Utdanningen skal bidra til at studenten kan delta i utviklingen av gode barnehager for alle barn i dagens og morgendagens samfunn.

Ferdighetsmål  -  Utdrag fra studieplan

• Studentene skal utvikle forståelse for betydningen av læringsmiljø preget av samspill, varme, kreativitet, glede og humor og opplevelse av mestring for alle.

• Studentene må ha evne til nært samarbeid mellom barnehage, hjem og andre samarbeidspartnere.

• Studentene skal utvikle kunnskap om og ferdigheter i ledelse, samarbeid og pedagogisk veiledning.

Hvor jobber førskolelæreren?

• Førskolelærere jobber i barnehager, skolefritidsordninger og andre barnerelaterte virksomheter. Oftest i team sammen med barn, foreldre, personalet, med flere.
• Etter fullført førskolelærerutdanning har du mange videreutdanningsmuligheter.
• Med ett års relevant videreutdanning, kan førskolelærere undervise 1-4. trinn i grunnskolen.
• Mange førskolelærere søker seg til styrerstillinger og stillinger som fagledere eller virksomhetsledere.

Dette betyr at det er gode jobbmuligheter i de fleste norske kommuner.
Samlet sett er det stor mangel på førskolelærere i Norge.


Aktuelle lenker:
Førskolelærerutdanning på heltid  | Førskolelærerutdanning på deltid
Alle utdanninger ved Avdeling for lærerutdanning
Alle studier ved Høgskolen i Østfold

Førskolelærerstudent Martine Wang Skaug deltar her under en samling hvor alle sang for en av ungene som hadde bursdag.Bildet over publiserte Høgskoleavisa i saken "Studenter overtar flere barnehager".