Høgskolens nyhetsarkiv

Høgskoleavisas nyhetsarkiv
Se alle saker fra høgskolens nyhetsarkiv 

Historisk info om Høgskoleavisa i Østfold
• Nyheter om Høgskolen i Østfold er lagt ut på Høgskoleavisa/oppslagstavla regelmessig siden oktober 2000.
Sak med historiske bilder av Høgskoleavisas 10 første år på nett

Høgskoleavisa kom ut som papiravis i årene fra 2001 til 2004.

2001

2002


2003


2004-avisa

Bildene ovenfor viser forsidene på Høgskoleavisas papirutgaver.

Aktuelle lenker:

Se alle saker fra høgskolens nyhetsarkiv