Sykepleierutdanning i 60 år

Publisert: 08.10.2015 00:00 av Bård Halvorsen

I 60 år har Østfold hatt sykepleierutdanning. Dette markerer høgskolen med bursdagsfest.

• Østfold sykepleierskole åpnet i Fredrikstad 26. september 1955
• Fylkes eldste høyere utdanning feires med bursdagsfest 9. oktober 2015
• Her er noen historiske bilder og tilbakeblikk + Program for jubileumsmarkering

Østfolds eldste høgskoleutdanning 

Høsten 1955 flyttet de første sykepleierelevene inn i internatet på Østfold sykepleierskole. Skolen var da eid av Østfold fylkeskommune, samt byene Halden, Sarpsborg og Fredrikstad.

Sykepleierutdanning60ar.jpg

Elever i 1955. Studenter i 2015: Østfold sykepleierskoles 8. kull nede (t.v.) fra 1950-tallet. Vel 60 år senere fikk høgskolens sykpleierstudenter praksis på nye Sykehuset Østfold, Kalnes.

BildebladetNa16feb1957.jpg

Utklipp fra NÅ sin reportasje fra Østfold sykepleierskole i bildebladets nr. 7.1957: «Sykepleieelevene er harde på skotøyet! Men så springer de også 8 timer daglig i slitsomt arbeid.» 

Mye har endret seg i løpet av de 60 årene med sykepleierutdanning:

• I 1955 hadde skolen 40 elever/år. I dag 150-180 sykepleierstudenter/år.

• Midt på 1950-tallet var elevene på landets sykepleierskoler billig arbeidskraft for sykehusene: Elevene jobbet i 1955 på sykehus 40-timers uke, hadde 4 uker ferie og 1 pliktår etter siste eksamen. Underveis i studiet hadde elevene en månedslønn som steg fra 90 kroner måneden (etter jul 1. år), til 120 kroner i månden det 3. studieåret.

• I dag finansierer studentene studiene, hvor samlet praksis utgjør ca. 1 av 3 studieår.

Noe er dog uforandret: Norge trenger fortsatt langt flere sykepleiere enn det utdannes!

Sykepleierskolen på 1950/60-tallet 

Østfold sykepleierskole åpnet i Fredrikstad 26. september 1955 i kvartalet der fylkessykehuset åpnet i mars 1956

Sykepleierskolens nye lokaler  i 1955 var et kombinert skole- og internatbygg, hvor det var hybelplass til 94 elever og leiligheter til forstanderinne og to instruktører. 

Skolen hadde tre ansatte: Bestyrerinne Bergljot Vold + instruksjonssøstrene Gudrun Hamran og Ingeborg Mørland. 

Ved Østfold sykepleierskole i 1955 fikk elevene 60 kroner i månedslønn etter jul første studieår, deretter 90 kroner/månden 2. studieår og 120 kroner/måneden 3. studieår. 

Til gjengjeld måtte de som nyutdannede sykepleiere ta et pliktår ved ett av sykehusene i Østfold.

Tre måneder før skolens innvielse stod følgende å lese i en av Fredrikstads aviser:

Sykepleierskolen1955Avisklipp.jpg

«Et mer ideelt internat enn det som elevene ved sentralsykehusets sykepleierskole får, kan man neppe tenke seg. Det er sørget for dem på beste måte også når det gjelder måltider, som skal inntas i sentralsykehusets cafeteria. Tøyet deres blir vasket på sykehusets hypermoderne vaskerianlegg.»

«Det kreves av dem som blir opptatt at de har et års skolegang av allmendannende art. De må også ha husmorskole eller tilsvarende utdannelse i husstell. De må være fylt 19 år, men ikke være eldre enn 30.»

Hva skolen lokket med i 1955: «Anledning til å søke arbeid hvor som helst - etter 1 pliktår på et sykehus i Østfold» og sykepleierlønninger på 7.000 - 11.000 kroner i året. 

I samme avisartikkel (fra 28. juni 1955) står det at elevene på fritiden kan samles i den prektige gymnastikk- og forsamlingssalen. Skolens senere historie beskriver imidlertid at den slags form for prektigheter ble gjenstand for innsparing i nevnte etterkrigstid: gymnastikken måtte isteden pent utøves i bomberommet (tilfluktsrom).

Sykepleierstudenter1969.jpg

Stadig flere sykepleiere: Dette foto av Østfolds kull fra 1969 - med en mann. Og yngre elev i vinduet.

Utvidelse nødvendig på 1970-tallet

Kapasiteten på 30 studenter pr. år viste seg raskt å være for lav. Sykepleierskolen tok derfor i bruk det gamle handelsgymnasets lokaler i Cicignongate 16 som midlertidige ekstralokaler i Fredrikstad.

I 1972 hadde Østfold sykepleierskole et håndballag, som vant bedriftsserien.

Handballlaget1972.jpg

SPORTY STUDENTER fra vinnerrlaget:
Foran fra venstre: Sissel Kolås, Marit Hope, Anne-Britt Olsen og Anne-Cecilie Olsen.
Bak fra venstre: Grethe Christiansen, Kari Wedahl, Aud Torill Hogstad, Gro Cristensen, Kari Nipe og Synnøve Dalby. 

Totalt 718 sykepleiere ble utdannet i Fredrikstad i perioden fra september 1955 til januar 1977. 

Den 3. januar 1977 kunne Østfold sykepleierskole ta i bruk en ny bygning like ved jernbanestasjonen i Fredrikstad (se bildet nedenfor). Det nye skolebygget hadde plass til 40 studenter pr. kull, altså 240 studenter til sammen.

I tillegg til å gi grunnutdanning for sykepleiere, har høgskolen gitt en rekke videreutdanninger.

OstfoldSykepleierhogskole.jpg

Dette bildet ble tatt da Østfold sykepleierhøgskole åpnet vidererutdanning i psykiatrisk sykepleie.

Østfold sykepleierskole fikk status som høgskole i 1981. Staten overtok sykepleierhøgskolene fra 1986. Og skolen flyttet i 1994 til Værste på Kråkerøy og ble der sammen med Østfold Vernepleierhøgskole en del av Høgskolen i Østfold, avdeling for helse- og sosialfag. 

Inger Reitan (bildet under) var rektor på sykepleierutdanningen i Østfold i mange år.
I 1959 begynte hun som lærer. Den gang måtte skolen drive oppsøkende virksomhet for å få nok søkere til utdanningen. Etter hvert ble sykepleierutdanning mer populært.

IngerReitanRektorSykepleierskolen.jpg

Her ser vi Inger Reitan på sykepleierdagen i Østfold 12. mai 2012. (Foto: Sykepleierforbundet) 

På 1970-tallet var det opptil 500 søkere til 30 plasser på hvert kull.  

I 2015 søkte 1033 personer opptak til de 180 studieplassene ved høgskolens sykepleierutdanning i Fredrikstad. I tillegg tilbyr Høgskolen i Østfold videreutdanninger i akuttgeriatri, anestesisykepleie, intensivsykepleie og operasjonspsykepleie - for å nevne noe.

Nå kan høgskolens sykepleierstudenter øve seg i et velutstyrt ferdighetssenter på Kråkerøy og få spennende praksis både i kommunene og Østfolds nye sykehus, som åpner for fullt på Kalnes i Sarpsborg fra november 2015.

Kilder:

«Sykepleierskolen i Fredrikstad blir landets mest moderne» (Avisklipp fra tirsdag 28. juni 1955)
Hefte fra 1977 om nybygget til Østfold sykepleierskole.
Fredrikstads byhistorie

Offisiell markering av sykepleierutdanningens 60-årsjubileum

Tid:    Kl. 13:00 – 15:30 fredag 9. oktober 2015

Sted:   Auditorium H113,  Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad 

PROGRAM:

13.00 – 13.05:  Åpning ved rektor Hans Blom og studieleder Tove Gulbrandsen
13.05 – 13.15:  Kunstnerisk innslag fra studenter ved Akademi for scenekunst 
13.15 – 13.30:  Eleven i 1955 – Studenten i 2015
13.30 – 13.50:  Hilsener
13.50 – 14.15:  Et skråblikk på historien ved dosent Jorun Mathisen
14.35 – 15.00 : Sykepleierutdanning – utfordringer i nær og fjern framtid
– sett fra Helse- og omsorgsdepartementet v/ statssekretær Anne Grethe Erlandsen
15.00 – 15.25:  Sykepleierutdanning – utfordringer i nær og fjern framtid
- sett fra utdanningenes side v/ nestleder Profesjonsrådet i sykepleie Sissel Tollefsen
15.25 - 15.30:  Avslutning ved studieleder

Aktuelle lenker - dagens utdanninger ved Høgskolen i Østfold:

Bachelorstudium i sykepleie

Akuttgeriatri - videreutdanning

Akuttsykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning

Operasjonssykepleie - videreutdanning

Alle studier ved Høgskolen i Østfold

Se flere historiske bilder på HiØs Facebookside