Helsefremmende tilbud til personer med demens

Publisert: 14.03.2017 14:15 av Nina Skajaa Fredheim

FOREDRAG. I Norge lever ca 70000 mennesker med demens, og man venter en fordobling i antall tilfeller de neste 25 årene.

Dyre-assistert-aktiviteter_demens2048.jpg

Fotoillustrasjonen viser dyreassistert aktivitet med hund. Foto: Christine Olsen

Foredrag på Litteraturhuset i Fredrikstad
Tid: mandag 20. mars 2017
Klokken : 19:00 - 20:00
Pris: Gratis
Sal: Thygesen
Arrangør: Høgskolen i Østfold

Nesten 80 prosent av eldre på sykehjem har demens, og mange sliter med ulike symptomer som blant annet agitasjon og depresjon. Redusert livskvalitet er vanlig. Tradisjonelt har det vanligste tilbudet til pasienter med psykiatriske symptomer vært medisiner, men i den senere tid er det et økende fokus på ikke-medikamentelle tilnærminger.

I dette foredraget settes det fokus på forskning på tilbud som fremmer helse og livskvalitet for personer med demens. To slike tilbud er dyre-assistert aktiviteter med hund og bruk av sel-roboten Paro. Disse tilbudene er blitt testet ut på ulike sykehjem i Norge, og Ingeborg Pedersen fra NMBU  vil fortelle om resultatene.

Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Liv Berit Fagerli, Ann Karin Helgesen  vil presentere resultatene fra en studie der personer på sykehjem fikk tilbud om ukentlig en-til-en kontakt med personalet, og snakke om erfaringer fra gjennomføringen.