Nyansatte dekaner fra høsten 2017

Publisert: 12.05.2017 13:45 av Nina Skajaa Fredheim

Alle nye ledere er ansatt for åremålsperioden 1. august 2017 – 31. juli 2021.

StudiestedHaden.png

En nærmere presentasjon av våre nyansatte ledere kommer senere.

Vi ønsker dem lykke til med spennende lederutfordringer!