Trine Eker Christoffersen konstituert som forskningsdirektør

Publisert: 14.07.2017 10:40 av Tore Petter Engen

Høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes har akkurat meddelt at Trine Eker Christoffersen har takket ja til å være konstituert forskningsdirektør fra 1/8 og ut året.

Trine Eker Christoffersen konstituert forskningsdirektør

Høgskoledirektøren er veldig glad for dette, og ser frem til et hyggelig samarbeid. Tidligere forskningsdirektør Øystein Johnsen vil bidra med overføring av kunnskap og erfaring slik at Trine fortest mulig kan bli operativ for organisasjonen. Trine vil ha kontorsted ved Studiested Halden.

Trine Eker Christoffersen er til vanlig førsteamanuensis ved Avdeling for ingeniørfag. Hennes doktorgrad er innen cellebiologi og molekylær biologi. Hun er avdelingsstyreleder ved avdelingen og forskningsgruppeleder. Hun sitter også i det sentrale FoU-utvalget ved Høgskolen i Østfold.

- Det skal bli spennende å ta fatt på denne utfordringen som vil innebære tett samarbeid med forskere fra alle høgskolens avdelinger, og ikke minst akademiet. Gjennom deltakelse i ulike institusjonelle råd og utvalg de siste ti årene har jeg opparbeidet meg en viss innsikt i høgskolens mange aktiviteter, noe jeg tror vil komme godt til nytte i denne stillingen sier Trine Eker Christoffersen.  Hun legger også til at hun ønsker å bidra til at HIØ løftes videre som forskningsinstitusjon i UH-landskapet i tråd med vår egenart.

Vi ønsker Trine lykke til med perioden som konstituert forskningsdirektør.