I medienes søkelys

Publisert: 16.10.2017 10:30 av Nina Skajaa Fredheim

BOKBAD. Hvordan oppleves det å stå midt i en mediestorm? Hvordan håndtere og ikke minst overleve intens, kritisk mediegranskning? Fanny Duckert bokbades ved HiØ 17. oktober i forbindelse med sin nye bok.

Fanny Duckert er norsk psykolog og professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO). Hennes forskningsfelt er innen organisasjonspsykologi og rusbruk. Duckert er spesialist i klinisk psykologi og driver grupper for tidlig intervensjon ved alkoholproblemer.

Fanny Duckert gjester biblioteket på HiØ:

Sammen med psykolog og forfatter Kim Edgar Karlsen, har Duckert nylig gitt ut boken: «I medienes søkelys. Eksponering, stress og mestring».

I-medienes-s-kelys_Fotokreditering-Gyldendal.jpg

For dem det gjelder kan dette være en sjokkartet og noen ganger helseskadelig opplevelse. Men så langt har det vært lite forskning som dokumenterer individenes opplevelser ved kritisk medieomtale.

Denne boken er resultatet av et forskningsprosjekt ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Psykologiske dybdeintervjuer gir innsikt i mediaeksponertes opplevelser av eksponering, stress og mestring i møtene med journalistene, oppslagene og omgivelsene rundt.

Duckert var instiuttleder for Psykologisk institutt ved universitetet fra 2002 til 2007 og dekan for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO fra 2012-2015. (Wikipedia)

Duckert møter til boksamtale med førsteamanuensis og nestleder i forskergruppen AreaS Elin Strand Larsen (HiØ). Elin har selv forsket på kvinnelige politikere involvert i politiske skandaler.

Arrangementet er i regi av forskergruppen AreaS.

Velkommen!

Foto av Fanny Duckert: Gyldendal, Norsk forlag.

FannyDuckertPortrettFarger1.jpg