Sterkere sammen

Publisert: 10.10.2017 15:05 av Nina Skajaa Fredheim

Den 4. oktober tok rektor ved Høgskolen i Østfold imot rektor ved Högskolan Väst for å diskutere hvordan det kan bygges videre på et allerede godt etablert samarbeid.

Rektorene-Hans-og-Martin.jpg

FORNØYDE MED SAMARBEIDET. Rektor Hans Blom ved HiØ og rektor Martin Hellström ved HV ser flere fordeler ved å samarbeide. Foto: Nina Fredheim/HiØ.

Den 9. desember 2013 undertegnet de to høgskolene en samarbeidsavtale. Siden den gang har mye skjedd.  

Det er blant annet etablert forskningssamarbeid innen flere fagområder, deriblant to interregprosjekter, i tillegg kan nevnes ansatt- og studentutveksling, og samarbeid om et doktorgradsemne ved Högskolan Väst (HV), for å nevne noe.

Samarbeid med universiteter og høgskoler

HiØ samarbeider med mange institusjoner både nasjonalt og internasjonalt, og HV i Trollhättan en viktig svensk partner.

– Vår plassering nær grensen til Sverige gir en ekstra god mulighet til å samarbeide med institusjoner som HV, sier Hans Blom.

Martin Hellström som har vært rektor for HV siden januar i år, sier det er viktig at høgskolene samarbeider for å styrke sine posisjoner.

– Ett av våre slagord er «kunnskap i samarbeid”» forteller Hellström. Og legger til at han tror utdanningsinstitusjonene blir sterkere ved å samarbeide, og ikke nødvendigvis gjennom å fusjonere med andre institusjoner.

– Ved HV har vi blant annet representanter fra bedrifter som bidrar med undervisning, og vi har et sterkt fokus på at studentene skal ha praksis i relevante bedrifter gjennom studiene sine. Vi kaller det arbeidsrelatert integrering, forteller han. 

Både Blom og Hellström er også enige om at høgskolene sammen stiller sterkere for å bidra til å styrke utviklingen i samfunnet.

Lik profil en styrke for samarbeidet

Høgskolene har ganske like faglige profiler og begge vektlegger viktigheten av et tett samarbeid med regionalt arbeidsliv.

– Dette er med på å styrke samarbeidet, kommenterer de to rektorene.

Disse var med på møtet

Det viktigste med møtet, som fant sted på studiested Halden 4. oktober, var å oppsummere og se på muligheter for videre utvikling av samarbeidet.

Fra HV stilte rektor Martin Hellström, prorektor Jan Theliander, høgskoledirektør Bibbi Ringsby-Jansson og ordförande i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden Emma Sorbring.

Fra HiØ stilte rektor Hans Blom, prorektor for forskning og internasjonalisering, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, og høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes. Flere dekaner fra HiØ deltok under den siste delen av møtet der status for samarbeidet ble oppsummert og videre planer for samarbeidet trukket opp.

Høgskolen i Østfold samarbeider med flere høgskoler og universiteter i Sverige