Et godt budsjett for Høgskolen i Østfold

Publisert: 12.10.2017 12:20 av Nina Skajaa Fredheim

STATSBUDSJETTET. Høgskolen i Østfold opplever en god vekst i tildelingen over årets statsbudsjett. – Den gode veksten i budsjettet skyldes at høgskolen har levert spesielt godt på viktige områder, sier rektor Hans Blom.

studiestart2016.jpg

Studiestart ved studiested Halden i 2016. Foto: HiØ.

Både produksjon av studiepoeng og uteksaminering av nye kandidater har hatt en positiv utvikling.

Høgskolens totale tildeling over statsbudsjettet er på kr 639 millioner kroner og realveksten i budsjettet er på 3 prosent.

Ekstrabevilgninger til utvikling av nye lærerutdanninger

Departementet følger opp fjorårets tilleggsbevilgning til institusjonene som innfører nye 5-årige masterbaserte lærerutdanninger. Høgskolen mottar kr 2 millioner til dette.

– Overgangen til 5-årige lærerutdanninger er krevende og høgskolen er tilfreds med at departementet følger opp denne endringen med friske midler, sier Blom.

Overtar Nasjonalt senter for fremmedspråk

Høgskolen har lenge vært vertsinstitusjon for Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen. Fra 2018 overtar høgskolen også det faglige ansvaret for denne enheten, noe Utdanningsdirektoratet har hatt tidligere.

– HiØ har et av Norges ledende miljøer innen fremmedspråk, derfor er dette en endring vi ønsker velkommen og ser frem til en enda tettere faglig integrering av virksomheten til fremmedspråksenteret, sier Blom.

Midlene i forbindelse med denne overtagelsen blir bevilget senere.

Får flere studieplasser innenfor IKT

Kunnskapsdepartementet trapper opp tidligere tildelinger av studieplasser innenfor IKT-området.

– Høgskolen er godt posisjonert for å levere kandidater til det digitale skiftet. Vi er svært tilfreds med at Kunnskapsdepartementet viderefører studieplassene innenfor IKT, understreker Blom.

Må fortsette å effektivisere

Høgskolen registrerer at regjeringen viderefører effektiviseringsreformen.

– Dette er det fjerde året denne reformen påvirker våre rammebetingelser. For å opprettholde vårt økonomiske handlingsrom, må vi både effektivisere våre prosesser og samtidig fortsette å levere gode resultater, uttaler Blom.

– Budsjettkutt basert på en slik «ostehøvelmetode» kan ha sin misjon i noe tid, men regjeringen bør nå vurdere om tiden har kommet for å ta en pause på dette området, tilføyer han.

Rektor Hans Blom. Foto: HiØ.

hansblom654.jpg