Ønsker studentenes syn på studiekvaliteten

Publisert: 14.11.2017 14:10 av Nina Skajaa Fredheim

UTSATT SVARFRIST. Den nasjonale studiekvalitetsundersøkelsen Studiebarometeret ble sparket i gang 24. oktober. Rektor ved Høgskolen i Østfold, Hans Blom, oppfordrer alle 2. årsstudenter til å svare på undersøkelsen. Svarfristen er utsatt til fra 14. til 16.november kl 23.59.

Studiebarometeret2016.jpg

Studentene fra grunnskolelærerutdanningen 1-7.2015 fikk servert kake og kaffe i kantina som takk for sitt bidrag til Studiebarometeret 2016. – De representerte det studieprogrammet med høyest oppslutning om studentundersøkelsen - hele 94 prosent, sa studiedirektør Beth Linde (til venstre). I alt 28 studieprogrammer var med på undersøkelsen ved Høgskolen i Østfold i 2016. Foto: Bård Halvorsen/HiØ.

– Studentene er en viktig stemme for HiØ i arbeidet med å sikre og videreutvikle kvaliteten på våre studier. Jo flere som svarer, jo bedre troverdighet har resultatene, og derfor er det viktig at så mange som mulig deltar, sier rektor Hans Blom.

– I fjor hadde HiØ en oppslutning på 67 prosent, som var en av de høyeste i landet, og vi ønsker oss like høy svarprosent i år.

Studiebarometeret gjennomføres i regi av Kunnskapsdepartementet og NOKUT. Undersøkelsen er tilgjengelig 24. oktober - til den utsatte svarfristen 16. november kl 23.59.

Sammenligning av studieprogrammer og kvalitet

Studiebarometeret gjør det også mulig for studenter å sammenligne eget studieprogram med tilsvarende studieprogrammer ved andre norske læresteder. Studentene ved HiØ kan dermed i felleskap med studenter i hele Norge være med på å fortelle hva studentene mener kjennetegner god kvalitet i høyere utdanninger, løfte fram studier hvor man får dette til, og peke på felles utfordringer studenter står ovenfor.

– For HiØ er Studiebarometeret viktig fordi det gir nyttig informasjon om studentenes oppfatning av kvaliteten på studiene høgskolen tilbyr. Dette kan vi bruke til å løfte fram og lære av studier der kvaliteten er god, og gjøre nærmere undersøkelser og sette inn tiltak der resultatene viser at det kan være behov for forbedringer, sier Hans Blom.

HansBlomRektorHogskoleniOstfold.jpg

Rektor ved Høgskolen i Østfold ønsker studentenes synspunkter på studiekvalitet. Foto: HiØ.

Studiebarometeret dekker temaer om studie- og læringsmiljø, arbeidslivsrelevans, undervisning og veiledning, vurderingsformer, læringsutbytte, studieinnsats, medvirkning, samt praksis.

Slik svarer du på undersøkelsen:

Resultatene for hvert enkelt studieprogram i Norge offentliggjøres i portalen www.studiebarometeret.no i februar 2018. Du kan i dag se resultatene fra fjorårets undersøkelse i portalen.

Studiebarometeret er en viktig del av det systematiske arbeidet med utdanningskvalitet ved HiØ.

Fakta om Studiebarometeret:

 Ved spørsmål, ta kontakt med Hedvig Maria Bergem, kvalitetsrådgiver ved Høgskolen i Østfold.