Ny forskningsdirektør: – Gleder meg til å fortsette

Publisert: 02.11.2017 11:20 av Nina Skajaa Fredheim

– I kraft av «Forskningsløftet» på HiØ som ble annonsert av rektor Hans Blom for drøyt et år siden, tror jeg dette blir en viktig stilling for høgskolen i tiden fremover, sier Trine Eker Christoffersen, som fra 1. november er høgskolens nye forskningsdirektør.

Trine-Erker-Christoffersen_2048.jpg

HiØ sin nye forskningsdirektør; Trine Eker Christoffersen. Foto: Nina Fredheim/HiØ.

Trine Eker Christoffersen har vært konstituert forskningsdirektør fra 1. august i år. Nå har hun takket ja til stillingen som fast forskningsdirektør. 

– Som forskningsdirektør skal jeg lede forskningsadministrativ enhet som i samarbeid med biblioteket skal støtte skolens forskere. Jeg gleder meg til å videreføre det forskningsadministrative arbeidet i lag med  dyktige medarbeidere, sier hun.

Kan du nevne noen overordnede ting du vil jobbe med i tiden fremover?

– Overordnede arbeidsoppgaver i tiden fremover blir å støtte ledelsen og FoU-utvalget i arbeidet med vurdering av fagområder for et fremtidig Ph.D.-program ved HiØ. Videre er vi opptatt av systematisering av forskningsetisk arbeid som blant annet sikker lagring av sensitive forskningsdata. En kontinuerlig, overordnet oppgave er å øke andelen eksternfinansierte prosjekter og ikke minst samarbeide med andre institusjoner både nasjonalt og internasjonalt. Så det er mye å ta fatt på.

Kan du fortelle litt om deg som leder og hva som er viktig for deg?

– Som leder skal jeg legge til rette for at forskningsenheten fungerer som et godt og høyt kvalifisert lag som støtter både høgskolens ledelse og fagansatte med forskningsrelatert arbeid. Jeg ønsker også å jobbe for at flere av våre forskere blir bevisst på og aktivt benytter seg av bibliotekets mange tjenester.

Er det andre ting du vil si noe om?

– I løpet av mine 10 år ved HiØ som førsteamanuensis på Avdeling for ingeniørfag har jeg deltatt i mange råd, utvalg og arbeidsgrupper. Gjennom dette har jeg blitt kjent med en rekke ansatte og samtidig lært institusjonens formelle struktur å kjenne ganske godt. Dette ser jeg som en klar fordel for meg i min nye jobb.

Kort om Trine Eker Christoffersen (44)

forskningsenheten.jpg

Forskningsenheten ved HiØ. Fra venstre; rådgiver Kjell-Ove Kjølaas, seniorrådgiver Øyvind Gjems Fjeldbu, forskningsdirektør Trine Eker Christoffersen, biblioteksleder Else Norheim og prosjektleder Audun Amundsen. Foto: Bård Halvorsen/HiØ.