HiØ får 18 millioner til å løfte digital kompetanse hos lærerne

Publisert: 06.11.2017 08:05 av Nina Skajaa Fredheim

I alt fem høyskoler og universitet har fått midler til ett prosjekt hver som skal gjøre lærerutdanningene for grunnskolen mer digitale.

Klasserom_COLOURBOX26112225.jpg

Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

– Dette er en fjær i hatten for HiØ og vår lærerutdanning. Det er svært gledelig at vi nådde opp i konkurransen og blitt tilkjent 18 millioner kroner over tre år som skal gå til arbeidet med digitalisering av lærerutdanning, sier dekan ved Avdeling for lærerutdanning, Kjersti Berggraf Jacobsen.

Berggraf forteller at midlene innebærer at arbeidet med digitalisering av lærerutdanningen vil kunne starte tidligere og gjennomføres bedre enn uten tilførte midler.

– Det er viktig at studenter og lærere utvikler profesjonsfaglig digital kompetanse. Derfor er det helt vesentlig for oss at lærerutdanningene integrerer slik kompetanse i alle fag, sier hun.

KjerstiBerggraf.jpg

Dekan ved Avdeling for lærerutdanning, Kjersti Berggraf Jacobsen. Foto: HiØ.

Kunnskapsministeren med store forventninger

– Jeg har store forventninger til disse prosjektene, sier kunnskapsminister Henrik Asheim i pressemelding fra Kunnskapsdepartementet (KD).

I pressemeldingen fra KD står det at målet med prosjektene er at studentene skal få profesjonsfaglig digital kompetanse. Det betyr at de både skal kunne gi elevene de digitale ferdighetene og dømmekraften de trenger på nett, men også utnytte verktøyene i undervisningen slik at elevene lærer mer. De må for eksempel ha kompetanse til å vurdere når, hvorfor og hvordan bruk av IKT kan være et egnet redskap for å gjøre undervisningen bedre.

– Når de som nå er studenter skal ut i skolen, må de kunne bruke digitale verktøy i hverdagen sin som lærere. Disse prosjektene skal bidra til det, sier kunnskapsministeren.

Etter planen skal til sammen 89,6 millioner kroner gå til fem prosjekter. Det er Norgesuniversitetet som har tatt imot og behandlet søknadene i samarbeid med Senter for IKT i utdanning og Utdanningsdirektoratet. I alt kom det inn elleve søknader fra ti ulike universitet og høyskoler. Det tas sike på at de fem valgte prosjektene til sammen vil motta 29,9 millioner kroner hvert år i tre år.

Det legges opp til følgende fordeling til prosjektene:

Prosjektnavn

Institusjon

Beløp totalt

LUDO: Læring og Undervisning i Digitale Omgivelser

Høgskolen i Sørøst-Norge

 kr   20 000 000

Digitaliseringsprosjektet

Høgskolen i Volda

 kr   13 600 000

DigiLU

Høgskolen i Østfold

 kr   18 000 000

DigGiLU

NTNU

 kr   22 000 000

ProDiG - profesjonsfaglig digital kompetanse for studenter og lærerutdannere i grunnskolelærerutdanningene

Universitetet i Agder

 kr   16 000 000

 SUM:

 

 kr   89 600 000