UH-sektoren i 2030 – Quo vadis?

Publisert: 11.04.2018 15:35 av Nina Skajaa Fredheim

Workshop-1_fotoWilliam-Fagerheim2048.jpg

BLOGGINNLEGG. Vil universitets- og høgskolesektoren domineres av store akademiske utdanningsinstitusjoner eller vil markedet dereguleres og åpnes for enda større kommersielle aktører i EU 2030? Vil fremtiden preges av konkurranse eller samarbeid mellom institusjonene?

Scenarioprosess. Foto: William Fagerheim, Mind the Gap AS

Dette har vi på Høgskolen i Østfold forsøkt å belyse gjennom en omfattende scenarioprosess der 30 ansatte sammen med Mind the Gap AS har utarbeidet tre scenarioer for hvordan vi tenker at UH-sektoren i EU ser ut i 2030. Scenarioprosessen utgjør en del av arbeidet med vår nye strategiske plan som skal være ferdig i juni 2018. Se foto over.

Hovedhensikten med utarbeidelsen av scenarioene er å være forberedt på fremtiden, kunne registrere nye utviklingstrender tidlig nok og foreta kursendringer i tide.

Les hele blogginnlegget på Rektoratets Blogg.