Systematisk litteratursøk

Bibliotekarer ved Høgskolen i Østfold utfører systematiske litteratursøk for forskningsprosjekter og søknader om forskningsmidler.

Et systematisk litteratursøk kan brukes til å:

 • skaffe seg oversikt over forskningslitteratur innen et emne
 • framskaffe kunnskapsgrunnlag for ulike former for oppsummert forsking
 • identifisere kunnskapshull

Arbeidet med å utføre systematiske litteratursøk er tidkrevende og forutsetter kompetanse i søketeknikk og kjennskap til ulike databaser og informasjonskilder. Bibliotekarer fra begge studiesteder utfører systematiske litteratursøk i samarbeid med forskere og stipendiater.

Bestill et systematisk litteratursøk

Dette kan vi tilby

 • Gjennomarbeidet og dokumentert søkestrategi
 • Forslag til aktuelle databaser og informasjonskilder
 • Gjennomføring av systematiske søk
 • Overlevering av referanser fra ferdigstilt systematisk søk
 • Forslag til tekst som beskriver metoden bak litteratursøket , og som eventuelt kan inkluderes i søknad, artikkel eller literature review

Dette må dere bidra med

Kommunikasjon og tre møter med bibliotekaren som påtar seg oppdraget, et ved oppstart, et underveis og et avslutningsvis, hvor vi avklarer og diskuterer følgende

Ved oppstart

 • Problemstilling
 • I hvilken sammenheng skal søket brukes?
 • Aktuelle søkeord
 • Aktuelle kilder
 • Eksempler på relevant litteratur
 • Relevante avgrensninger

Underveis

 • Justere søkeord og avgrensninger etter innledende søk
 • Vurdering av resultatene
 • Velge ut aktuelle referanser
 • Eventuelle tilbakemeldinger

Avslutningsvis

 • Overlevering og diskusjon av de endelige resultatene.
 • Gjennomgang av metoden og prosessen bak det systematiske litteratursøket.

Kreditering

Forskningsetiske retningslinjer og normer for god vitenskapelig praksis sier at andres bidrag skal krediteres. Vi oppfordres derfor til at den bibliotekaren som utfører det systematiske søket for dere, krediteres for dette bidraget i "acknowledgements":

https://www.forskningsetikk.no/om-oss/hva-er-forskningsetikk/

Kontaktinformasjon

Teamet koordineres av Kjell Erik Johnsen

Henvendelser til teamet kan gjøres til: systematiskesok[at]hiof.no   

Eksempler på publikasjoner vi har bidratt til

I kronologisk rekkefølge:

Prøitz, L., Langeland, F., Steinnes, K. K. & Mainsah, H. (2022). Hybride maskuliniteter og hatideologi på nett: En litteraturgjennomgang om incels i et feministisk medievitenskapelig perspektiv. Norsk medietidsskrift, 29(2), 1-15https://doi.org/10.18261/nmt.29.2.3 

Skafle, I., Nordahl-Hansen, A., Quintana, D., Wynn, R. & Gabarron, E. (2022). Misinformation About COVID-19 Vaccines on Social Media: Rapid Review. J Med Internet Res, 24(8), e37367. https://doi.org/10.2196/37367

Dean, M., Nordahl-Hansen, A. (2021). A Review of Research Studying Film and Television Representations of ASD. Rev J Autism Dev Disord https://doi.org/10.1007/s40489-021-00273-8.

Dechsling, A., Orm, S., Kalandadze, T. et al. (2021). Virtual and Augmented Reality in Social Skills Interventions for Individuals with Autism Spectrum Disorder: A Scoping Review. J Autism Dev Disord. https://doi.org/10.1007/s10803-021-05338-5

Del Busso, L. A., Brottveit, G., Løkkeberg, S. E. T. & Gluppe, G. (2021). Women’s embodied experiences of using wearable digital self-tracking health technology: a review of the qualitative research literature. Health Care for Women International. doi: 10.1080/07399332.2021.1884682.

Spernes, K. (2020). The transition between primary and secondary school: a thematic review emphasising social and emotional issues. Research Papers in Education. https://doi.org/10.1080/02671522.2020.1849366

Andre nettsider om Systematisk litteratursøk

Publisert 25. sep. 2019 12:11 - Sist endret 15. aug. 2022 08:24