Bruk av biblioteket

Alt om lån

Lånekort, lånetid og lån fra andre bibliotek. 

Lån en bibliotekar

Her kan du låne en bibliotekar for å få hjelp til litteratursøk og referanseteknikk. Fyll ut skjemaet.

E-bøker

E-bøker og annen elektronisk litteratur

Tilgang hjemmefra

Hvordan du får tilgang til bibliotekets ressurser hjemmefra

Opphavsrett og kopiering

Opphavsrett, kopiering og kompendier

Teknisk utstyr

Biblioteket har teknisk utstyr som lærere og studenter kan låne. Her er en oversikt.

HiØ biblioteket i sosiale medier