English version of this page

Bruk av biblioteket

Alt om lån

Lånekort, lånetid og lån fra andre bibliotek. 

Systematisk litteratursøk

For forskere og stipendiater.

E-bøker

E-bøker og annen elektronisk litteratur

Veiledninger

Her finner du video-veiledning på nett om Oria, Søking, Referanseteknikk, EndNote med mer. 

Opphavsrett og kopiering

Opphavsrett, kopiering, kompendier og film

Systematisk litteratursøk

For forskere og stipendiater.

Teknisk utstyr

Biblioteket har teknisk utstyr som lærere og studenter kan låne. Her er en oversikt.

Veiledninger

Her finner du video-veiledning på nett om Oria, Søking, Referanseteknikk, EndNote med mer. 

Biblioteket i sosiale medier

Undervisning og kurs

Denne siden er under arbeid - ikke i bruk

Høgskolebiblioteket underviser klasser, grupper og personer i å finne fram i faglig litteratur, om etisk bruk av kilder, kritisk kunne vurdere ulike typer informasjon og bruk av referanser og kildehenvisninger.

Undervisning og kurs forslag 1

Undervisning og kurs forslag 2