English version of this page

Det digitale biblioteket - alltid åpent

Hjelp til selvhjelp

Midlertidige digitale løsninger

  • Koronavirus Helsebiblioteket - nasjonale og internasjonale kunnskapsressurser for helsepersonell
  • Idunn.no er helt åpen. Norske artikler.
  • Digitale læreverk for grunnskolen og videregående skole
  • Openaccess.no Ansatte ved norske forskningsinstitusjoner får tilgang til de elektroniske ressursene institusjonen abonnerer på ved å logge seg på institusjonens nettverk.

Hvordan får du kontakt med oss i biblioteket?

Publisert 10. apr. 2018 15:08 - Sist endret 30. juni 2020 09:39