Om e-bøker

Du kan søke etter e-bøker i Oria eller du kan søke direkte i e-bokbasene. E-bøkene kan leses fra HiØs IP-adresser. Hvis du sitter hjemme, må du koble deg på HiØs nett ved hjelp av VPN eller logge direkte inn i e-bokbasene med FEIDE.

Søketips: De fleste e-bøkene er på engelsk. Derfor lønner det seg å bruke engelske søkeord. Når du har utført et søk i Oria, kan du avgrense til Materialtype E-bøker i venstre marg.

Ebook Central*

Nesten 140.000 bøker i fulltekst innenfor de fleste fagområder. Mange titler har begrensinger på antall samtidige brukere. Bøkene kan leses uten registrering, men for å laste ned og lagre til egen PC/mobil/nettbrett må du lage egen bruker i Ebook Central («sign in» øverst til høyre), følg deretter instruksjonene.

Ebsco eBooks Collection*

Samling med ca 1000 utvalgte e-bøker innen de fleste fagområder. De fleste titler har begrensinger på antall samtidige brukere.

IEEE Xplore*

Fullteksttilgang til tidsskrifter og konferansepublikasjoner innen elektro, elektronikk og IT. I tillegg finnes en del e-bøker og standarder. Har mulighet for siteringssøk.

Digitale læremidler i grunnskolen og videregående skole

Digital dugnad
I disse tider åpner forlagene flere av sine digitale ressurser, dette gjelder også digitale lærebøker.

Mer informasjon finnes her:
Brettboka: https://brettboka.no/  (Alle de store norske lærebokforlagene, samt mange av de mindre, tilbyr i dag sine lærebøker gjennom BrettBoka)
Gyldendal forlag: https://www.spiroo.no/#/login (bruk Feide innlogging)
​Cappelen Damm: Unibok: https://www.unibok.no/artikkel.html?tid=1704306 (må bestille prøvetilgang selv)

Bokhylla

Norske e-bøker fra Nasjonalbiblioteket. Kan leses online. En del eldre bøker kan lastes ned i PDF format.

Bookboon

Gratis e-bøker på engelsk, kan lastes ned i PDF-format.
Ingeniørfag, realfag, IT, ledelse, markedsføring mm. Finansieres 15% av reklame. Mer om Bookboon

Publisert 3. mai 2018 12:51 - Sist endret 9. des. 2021 11:08