Opphavsrett og kopiering

Opphavsrett

Opphavsretten gir den som har skapt et åndsverk enerett til å framstille eksemplarer av dette verket og til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten via spredning, visning og framføring. For å balansere denne retten i forhold til almennhetens behov for informasjon setter imidlertid åndsverkloven opp en del begrensninger i denne eneretten. Et eksempel på en slik begrensning er kopiering av et visst omfang til bruk i undervisning og forskning.
Mer informasjon om opphavsrett hos Kopinor.

Opphavsrett og undervisning

Høgskolen i Østfold har inngått flere avtaler som tillater en viss bruk av ulike typer opphavsrettslig materiale i undervisningen. Følg lenkene nedenfor for mer informasjon:

  • Trykte kilder og materiale fra åpne internettsider: Kopinor.
  • Filmrommet -  spillefilmer, dokumentarfilmer, undervisningsfilmer, kortfilmer, reklamefilmer, historiske filmopptak - til bruk i undervisning.
    Ta kontakt med biblioteket hvis du er lærer og ønsker brukernavn og passord.
  • Program fra NRK og flere europeiske TV-kanaler, samt norskproduserte filmer: NORWACO.
  • Billedkunst: BONO.
  • Utenlandske filmer fra disse produsentene kan vises i undervisningen ifølge avtale med MPLC.

Har du spørsmål om opphavsrett og undervisning? 

Få hjelp hos DelRett.no som er en veiledningstjeneste om opphavsrett, og om bruk og deling av digitale læringsressurser.

Hvor mye kan du kopiere? 

Skal du lage kompendier?

Digital formidling

Kopinor og Nasjonalbiblioteket har inngått en avtale som gir offentlige bibliotek mulighet til å formidle digitale kopier av trykte enkeltartikler og korte utdrag av trykte verk til enkeltpersoners forskningsformål eller private studieformål.

Se avtalen om digital formidling.

Tips:

Creative Commons gir ulike lisenser for lovlig deling.

Bibliotekets kontaktperson

er Ole Vanem 

Publisert 10. apr. 2018 15:08 - Sist endret 20. des. 2021 13:58