Hanne Dybvik

Library
Norwegian version of this page Position
Research Librarian / Academic Librarian
Contact
+4769608705
Study place
Fredrikstad
Office nr.
H 324

About Hanne

 • Department manager in Fredrikstad
 • Brage depository
 • CRIStin  - Scientific evidence

Background

Brief presentation of previous work experience and education

 • .

 

Tags: Management, CRIStin, Fredrikstad

Publications

View all works in Cristin

 • Boger, Torunn Skofsrud; Dybvik, Hanne; Eng, Anne-Lise & Norheim, Else Helene (2016). Assessment of library instruction’s influence on students’ search behaviour. Show summary
 • Dybvik, Hanne (2016). Open Access ved Høgskolen i Østfold.
 • Eng, Anne-Lise; Boger, Torunn Skofsrud; Norheim, Else Helene & Dybvik, Hanne (2015). Library Instruction's Influence on Students' Search Behaviour and Academic Development.
 • Dybvik, Hanne (2013). About CRIStin and EuroCRIS.
 • Norheim, Else Helene; Dybvik, Hanne; Eng, Anne-Lise & Boger, Torunn Skofsrud (2013). Library Instruction's Impact on Students’ Search Behaviour.
 • Dybvik, Hanne & Johnsen, Kjell Erik (2008). Økt studiekvalitet med informasjonkompetanse. Bibliotekforum.  ISSN 0806-4725.  (8), s 14- 15 Show summary
 • Dybvik, Hanne (2007). Høgskolebiblioteket som læringsressurs : hvilke oppfatninger har undervisningspersonale og bibliotekarer i høgskolene om høgskolebibliotekets funksjon og om studenters behov for informasjonskompetanse?.
 • Dybvik, Hanne (2006). Høgskolebiblioteket som læringsressurs : hvilke oppfatninger har undervisningspersonale og bibliotekarer i høgskolene om høgskolebibliotekets funksjon og om studenters behov for informasjonskompetanse?.
 • Dybvik, Hanne; Otterstad, Turi & Sæta, Eva Reiten (1999). Forskningsdokumentasjon som ny oppgave og ressurs for fagbiblioteket?.

View all works in Cristin

Published June 14, 2018 10:12 AM - Last modified Apr. 11, 2019 11:50 AM